PODELJENI BOG - internacionalni projekat interkulturnog dijaloga s naglaskom na ulogu religije

kuda.

OMLADINSKI CENTAR CK13, NOVI SAD U SARADNJI SA KUD POZITIV, LJUBLJANA, TERRA FILM & PLAYGROUND PRODUKCIJA, NOVI SAD vas poziva da prisustvujete javnim programima u sklopu internacionalnog projekta:

DIVIDED GOD - projekat interkulturnog dijaloga s naglaskom na ulogu religije (www.pozitiv.si/dividedgod)

Vreme: 18 – 22. jul 2007.
Lokacija: OMLADINSKI CENTAR CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Da li verske zajednice doprinose toleranciji i rešavanju kokretnih konflikata ili one u izvesnoj meri generišu ove probleme? Odgovor na ovo pitanje svakako je višedimenzionalan. Projektom “Podeljeni bog” pokušavamo doći do mogućih odgovora kroz eksperimentalno istraživanje zasnovano na razmeni mladih. Mladi u okviru projekta će učestvovati u video radionici baziranoj na terenskim istraživanjima, u javnim debatama koje će biti sastavni deo programa razmene. Istraživački proces sprovodi se uz značajno učešće eksperata iz različitih disciplina društvenih nauka i interkulturnih studija koji projektu doprinose svojom ekspertizom i mentorstvom u procesima antropološko-sociološkog video istraživanja,interaktivne medijske i internet komunikacije.

U periodu od 18 - 23. jula, grupa od 50 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Turske, Nemačke i Srbije će boraviti u Novom Sadu, gde će pored svog istraživačkog rada imati i javnu prezentaciju dosadasšnjih rezultata.

Partneri u realizaciji projekta:
- KUD Pozitiv i Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
- Terra Film, Playground produkcija i Centar za nove medije_kuda.org, Omladinski centar CK13, Novi Sad, Srbija
- Cultural Studies Programme, Istanbul Bilgi University i TOG - Community - Voulonteers Foundation, Istanbul, Turska
- FilmArche i Mladi Most - Balkan Black Box, Berlin, Nemačka
- Mladi Most i Film klub Mostar, Bosna i Hercegovina

---------------
PROGRAM

ČETVRTAK, 19. JUL

OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE ŠPANSKOG GRAĐANSKOG RATA

21:00 – Projekcija filma: ZEMLJA I SLOBODA
(1995. godina, Velika Britanija/Španija/Nemačka/Italija, 109', režija: Ken Loach)

Film "Zemlja i sloboda" govori o mladom nezaposlenom komunisti, Davidu, koji proleća 1936. napusta svoj rodni grad Liverpul da bi se uključio u borbu protiv fašista u Španiji.

---------------
PETAK, 20. JUL

17:00 - Javna debata: PODELJENI BOG

Uvodničari debate:
Prof. dr Zorica Kuburić, sociolog religije, profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Beograd
Tomislav Žigmanov, publicista, Subotica

moderator: Drago Pintarić, sociolog, Ljubljana

---------------
SUBOTA, 21. JUL

20: 30 - Promocija regionalnog magazina REZ,
časopisa nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava

Govore:
Andrej Nosov, predsednik Inicijative mladih za ljudska prava, Beograd
Željko Bodrožić, urednik Reza, Kikinda
Tanja Matić, zamenica urednika, Beograd

21: 30 – Promocija CD-a “Crni smo mi” + nastup MUHA BLACKSTAZY

---------------
NEDELJA, 22.JUL

20:30 – prezentacija materijala video radinice održane u Mostaru i Novom Sadu, uz diskusiju učesnika

---------------

Produkcija:
Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
mail: office ck13.org
url: www.ck13.org
www.myspace.com/crnakuca
Tel/fax: +381 (0)21 4737 601

U saradnji sa:
Playground produkcija
Njegoseva 16, Novi Sad
Mail: playground sbb.co.yu
Tel/fax: +381 (0)21 427 703

Projekat su omogućili i finansijski pomogli:

- European Cultural Foundation, Amsterdam, Holandija
- Program Mladina /National Youth agency of Slovenia/ and Zavod Movit, Ljubljana, Slovenia
- National Youth agency of Turkay, Ankara, Turkay
- Centre for EU Education and Youth programmes, Genclik Programi, Ankara
- Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN AKTION, Bonn, Germany
- Sekretarijat za kulturu i obrazovanje AP Vojvodine, Novi Sad, Srbija
- Swiss Cultural Programme, Serbia and Montenegro - Pro Helvetia Belgrade, Serbia
- Mestna Ocina Ljubljana (MOL) – Urad za mladino /Municipality of Ljubljana, - Office for Youth, Ljubljana Slovenia

kuda.produkcija