Osnivačka skupština NKSS - Nezavisne kulturne scene Srbije

kuda.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) održala je 22. maja u Beogradu Osnivačku skupštinu i najavila dalje okupljanje nevladinih udruženja, asocijacija i pojedinaca u celoj Srbiji koji deluju u oblasti kulture i umetnosti, radi programske razmene i ostvarivanja drugih zajedničkih ciljeva.

Osnivačkom skupštinom, tehnički je okončan proces formiranja NKSS, započet u januaru ove godine na nacionalnoj konferenciji u Zrenjaninu.

Članovi Osnivačke skupštine, koji su učestvovali i na konferenciji u Zrenjaninu, usvojili su Statut NKSS i izabrali sedmočlani Upravni odbor, koji će obaviti i formalnu registraciju u Agenciji za privredne registre i pripremiti prvu redovnu sednicu Skupštine NKSS, planiranu za početak jula u Zaječaru. Na Skupštini u Zaječaru biće primljena u članstvo i druga zainteresovana udruženja, neformalne organizacije i pojedinci sa teritorije cele Srbije, koji prihvataju načela delovanja i ciljeve NKSS i ispunjavaju osnovne kriterijume koji se tiču programskih aktivnosti, vrednosti koje zastupa NKSS i sl.

Na Osnivačkoj skupštini, održanoj u Kulturnom centru Reks, razmotrene su i dosadašnje i buduće aktivnosti NKSS, uključujući dinamičnu programsku aktivnost, festivale, gostovanja, diskusije, edukativne kurseve i sl, kao i dalju kominukaciju sa nadležnim institucijama radi rešavanja mnogobrojnih problema sa kojima se suočava nezavisna kulturna scena.
 
Osnivačkoj skupštini NKSS prisustvovali su predstavnici 28 organizacija i udruženja iz Beograda i drugih gradova.

Proces formiranja NKSS započet je prošle godine organizovanjem prve konferencije u Beogradu, a nastavljen je u Zrenjaninu, kada je sa Ministarstvom kulture Srbije potpisan i Protokol o saradnji kojim je potvrđen doprinos NKSS opštem interesu u kulturi i predviđen mehanizam za unapređenje položaja nezavisnog kulturnog sektora.

Beograd, 22.5.2011.

kuda.produkcija