Opening Our Closed Shops - residency program

AIR projekat Opening Our Closed Shops

Od 2008. godine program razmene umetnika/ca je proširen dvogodišnjim projektomOpening Our Closed Shops, koji je podržala Allianz kulturna fondacija. Glavni cilj ovog projekta je da reaguje na neravnotežu umetničke razmene između zemalja Istočne i Zapadne Evrope, kroz intenzivnu interdisciplinarnu saradnju između Akademie Schloss Solitude sa svojih pet partnerskih institucija u Varšavi, Budimpešti, Bukureštu, Sofiji i Novom Sadu.

Tokom ovog perioda Centar_kuda.org je stvorio savet koji je uključivao nekoliko spoljnih saradnika eksperata koji su radili na odabiru umetnika za program Opening Our Closed Shops. Tokom ovog perioda Centar_kuda.org je razvio intenzivniju saradnju sa Zavodom za kulturu Vojvodinehttp://www.kultura-vojvodina.org.rs/ sa ciljem da stvori bolje uslove za održivu saradnju u budućnosti.

Organizacije-saradnice u okviru programa Opening Our Closed Shops:
Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, www.akademie-solitude.de
a-and-r laboratory, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw, www.csw.art.pl
József Attila Circle, Budapest, www.jozsefattilakor.hu
Agency for Contemporary Art Exchange, Budapest, www.acax.hu
Inter Space Media Art Centar, Sofia, www.i-space.org
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, www.kuda.org

Umetnici iz Srbije koji su učestvovali u programu Opening Our Closed Shops:

Goran Radovanović, umetnik, Novi Sad/Beograd je tokom 2008. godine boravio u Budimpešti. Goran Radovanović je rođen 1985. godine, diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004, na odseku za nove medije. Učestvovao je na nekoliko grupnih izložbi i radionica koje su se bavile videom i ilustracijom. Posebno ga interesuje strip, eksperimentalna elektronska muzika uključujući video i odnos između zvuka i slike. Zalaže se za recikliranje i podizanje ekološke svesti (koja je na veoma niskom nivou u njegovom okruženju), a zanima ga i koncept ekoloških gradova. Interesuje ga ekperimentisanje sa grafikom na otvorenom prostoru.

Darinka Pop-Mitić, umetnica iz Beograda je tokom 2009. godine boravila u Varšavi.
http://www.kuda.org/darinka-pop-miti

Nataša Vujkov, video umetnica iz Novog Sada je je tokom 2010. godine boravila u Sofiji.
Rođena je 1983. u Novo Sadu. Nataša je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku novih medija. Radi u raznim umetničkim poljima, uglavnom se koristi videom, fotografijom i drugim multimedijalnim alatima da se izrazi. Učestvovala je u brojnim grupnim izložbama i međunarodnim radionicama od kojih su najvažnije: Alternativni filmski i video festival, SKC, Beograd, 2005 – video odabran za listu posebnih dostignuća na festivalu; Istorija razvoja video igara – istraživački projekat za izložbu “Play Cultures”, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007; Videoskop, Illectricity festival, Zagreb, Hrvatska, 2009; Solo izložba – dokumentarni video projekat i video instalacija, Artist in Residency program, Fridge, Sofija, Bugarska, 2010.

Umetnici koji su boravili u Srbiji (Novom Sadu, Centar kuda_org):

Karol Radziszewski, umetnik iz Varšave je tokom 2008. godine boravio u Novom Sadu.
Rođen je 1980. godine u Bjialistoku (Poljska). Živi i radi u Varšavi. Studirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Varšavi (1999–2004). Autor slik, murala, crteža, instalacija, akcija, fotografija i videa. Idejni tvorac i jedan od osnivača Szu szu flying gallery (www.szuszu.art.pl). Autor izložbe Pedaly (Pederi) – razotkrivanje gejeva bez presedana u poljskoj umetnosti (2005). Osnivač, izdavač i glavni i odgovorni urednik DIK Fagazine – prvog i jedinog periodičnog magazina u centralnoj i istočnoj Evropi koji se bavi umetnošću sa posebnim fokusom na homoseksualnost i muškost (www.dikfagazine.com). Stipendista ministarstva kulture (2002, 2006). Osvajač glavne nagrade: III Samsung Art Master (2006). Nominovan za nagradu Deutsche Bank Foundation Views 2007. www.karolradziszewski.com

György Vári, pisac iz Budimpešte je boravio u Novom Sadu tokom 2009. godine.
Rođen je u Budimpešti 1978. Novinar i istoričar književnosti. Diplomirao je i doktorirao na Univerzitetu u Pečuju. Proveo je godinu dana kao deo akademskog programa Paideia instituta za jevrjske studije u Stokholmu 2004-2005. Kao novinar bavi se mađarskom politikom. Kao istoričar književnosti glavna polja interesovanja su mu istorija XX veka, mađarska poezija, proza i istorija kritike. Radi kao predavač na univerzitetu u Budimpešti (fakultet medijskih studija), takođe i na Veszprém univerzitetu (fakultet za antropologiju i etiku). Od 2008. godine predaje na Akademiji umetnosti u Budimpešti, predmete istorija književnosti i filozofiju umetnosti. Honorarno je zaposlen u Memorijalnom i edukatvnom holokaust centru.