Novo lice naše ulice, inicijativa & saradnja kuda.org sa neformalnom grupom građana “Dobro drvo”

Novo lice naše ulice

inicijativa & saradnja kuda.org sa neformalnom grupom građana “Dobro drvo”.

 

Projekat Novo lice naše ulice je pokrenut od strane neformalne grupe građana “Dobro drvo” sa Stare Detelinare nakon olujnog vremene koje je zadesilo Novi Sad tokom jeseni 2023. godine, sa ciljem da se poveća učešće i zainteresovanost stanara u brizi o zajedničkom prostoru i javnim površinama, kroz umetničke akcije na ekološke teme.

Projekat obuhvata niz aktivnosti u radu sa decom i stanarima Detelinare - radionice u Ogranku gradske biblioteke ‘Kosta Trifković’, zvučne prostorne instalacije u komšiluku u saradnji sa Depratmanom za arhitekturu i urbanizam, Scenska arhitektura, tehnika i dizajn na Novosadskom univerzitetu, a umetnik Uroš Štrboja je angažovan da osmisli skupa sa stanarima i oslika mural na fasadi stambene zgrade u Krfskoj ulici. Svi ovi sadžaji nose u sebi direktnu poruku za društveni angažman, jasnim podstrekom i za buduće (samo)angažovane inicijative Detelinaraca.

https://www.instagram.com/dobrodrvo_detelinara/

Projekat se realizuje od decembra 2023. godine do jula 2024. godine kroz podršku Resurs centra – kuda.org, na Detelinari u Braće Mogin 2, kao mesto susreta i dijaloga građana i organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici (samoorganizovane grupe, građanske inicijative, stanari, u širem smislu - svi građani) sa ciljem njihovog osnaživanja i podrške. Resurs centar je ustanovljen da se razvija kao platforma za povezivanje ljudi iz lokalne zajednice sa drugim ljudima, grupama i inicijativama, sa namerom da pokreću aktivnosti koje nose progresivan karakter i potencijal za unapređenje stanja u društvu.

Realizacija projekta Novo lice naše ulice je podržano od strane Trag fondacije.