Nedovršene modernizacije

kuda.

U kinu Mosor od 1. do 2. listopada održat će se konferencija o dvogodišnjem arhitektonskom projektu.

Nedovršene modernizacije: Ocrtavanje tendencija je konferencija koja otvara dvogodišnji suradnički istraživački projekt Nedovršene modernizacije - između utopije i pragmatizma. Gotovo pedeset istraživača podijeljenih u 16 interdisciplinarnih timova s područja bivše Jugoslavije istraživat će teme transformacija arhitektonske kulture i izgrađenog okoliša u regiji od početka socijalističkog perioda, preko post-socijalističke tranzicije sve do danas. Inicijalna konferencija će kroz prezetacije tema istraživanja nastojati naznačiti društveno-politički i kulturni kontekst i povijesne okolnosti koje su utjecale na arhitekturu i urbano planiranje u regiji, te divergentne pravce njihovog razvoja. Na taj način će se započeti kritička debata o modernizacijskim procesima i njihovim društvenim i kulturnim učinicima na primjeru izgrađenog okoliša. Završna izložba na kojoj će biti prezentirani rezultati projekta bit će u Mariboru, europskoj prijestolnici kulture 2012.

Projekt je podijeljen na četiri tematska segmenta: Kritička teorija i povijesna interpretacija, Ocrtavanje fenomena i medijacija arhitekture, Tranzicijski i post-tranzicijski uvjeti, Tekuće prakse i perspektive.

Na konferenciji će istaknuti predavači i gosti iz perspektive različitih disciplina dati svoje poglede na povijesni i teorijski okvir teme projekta. Predavanja će održati prof. David Harvey, dr. Ljiljana Kolešnik i dr. Dejan Jović, a održat će se i javni intervju s teoretičarom Matkom Meštrovićem, te s arhitektom Bogdanom Budimirovim, jednim od pionira prefabricirane gradnje u regiji.

Konferenciju će popratiti izložba Kadrovi naslijeđa modernosti bečkog fotografa Wolfganga Thalera, čiji je rad svjedočanstvo o specifičnim arhitektonskim kulturama zemalja bivše Jugosalvije, o uvjerljivosti i elokvenciji različitih arhitektonskih jezika koji su se razvili na razmjerno malom i heterogenom teritoriju kao posljedica općih modernizacijskih procesa ali i individualnih poetika. Izložba se otvara 2. listopada u Galeriji Vladimir Nazor.

Autori i voditelji projekta su Vladimir Kulić sa Sveučilišta Florida Atlantic i Maroje Mrduljaš s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt su financijski podržali Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Cultural Foundation, ERSTE Stiftung, Ministarstvo kulture RH.

Preuzeto sa Kulturpunkta: http://www.kulturpunkt.hr/i/najave/3904/

kuda.produkcija