MIKROZAJEDNICA U ŽARIŠTU TURISTIČKE EKSPANZIJE, o udruživanju stanara starog gradskog jezgra grada Splita, načinima borbe i modelima organizovanja u lokalnoj zajednici

Javni razgovor i prezentacija rada Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita, GET

Gosti: Marin Krpetić i Ana Peraica (Split)

 

MIKROZAJEDNICA U ŽARIŠTU TURISTIČKE EKSPANZIJE

o udruživanju stanara starog gradskog jezgra grada Splita, načinima borbe i modelima organizovanja u lokalnoj zajednici

 

Petak, 03. novembar 2017. godine u 19 časova

Mesna zajednica “Radnički” (velika sala , I sprat)

Braće Mogin 2, Detelinara, Novi Sad

 

Marin Krpetić i Ana Peraica će u ime Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita, GET predstaviti akcije i aktivnosti Udruge stanara koji su okupljeni oko starog gradskog jezgra grada Splita, radi zaštite i očuvanja javnih prostora i poboljšavanja kvaliteta života u zaštićenom urbanističkom području, upotrebom alata društvene mreže Facebook u različitim inicijativama društvenog delovanja. Taj proces se odvija uz borbu i pritiske za unapređenje komunalnih i urbanističkih uslova u istorijskom jezgru GET u kojem se nalazi Dioklecijanova palata*, koja je 1979. godine upisana na listi UNESCO-ve Svetske baštine.

Inicijativa za osnivanje Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita, GET je nastala 2011. godine u kontekstu stvaranja mnogih inicijativa za odbranu javnog prostora u Hrvatskim gradovima. Inicijativa nastaje kao reakcija na izmenu Plana upravljanja Starim gradskim jezgrom grada Splita (2011). U kratkom vremenskom periodu, ova građanska inicijativa podiže stanare u digitalnom prostoru na nekoliko stotina, a u odbranu građanskih prava uključuje i temu prava vlasništva, ugroženog od strane kapitala koji potiskuje stare običaje i dobre prakse življenja, džentrifcirajući prostor u turistički sadržaj i prostor eksluzivnih vila. Nestanak javnog prostora, komunalni haos, problemi sa odvoženjem smeća, prenamena funkcija i delatnosti, suprotnost turističke okupacije za vrijeme letne sezone naspram nesadržajnosti, uspavanosti i praznine gradova u zimskom periodu godine samo su neki od niza problema sa kojim su se stanari suočavali. Prema novim uslovima, koje je predlagao nacrt Plana upravljanja Starim gradskim jezgrom, život stanara se mogao umnogome iskomplikovati, prvenstveno u smislu fnansijskih obaveza, dok su se prava koja su im se garantovala kao stanarima tj. vlasnicima prostora smanjila.

Inicijativa se formalizuje 2015. godine u „Udruga stanovnika povijesne jezgre grada Splita, GET“ i bavi se kontinuirano aktivističkim radom u novim medijima, kroz razne performativne akcije i delovanja u javnim prostorima u interakciji sa masovnim medijima.

*Istorijsko jezgro Splita s Dioklecijanovom palatom, upisana je kao lokalitet svetske baštine na UNESCO-v Popis svetske baštine (World Heritage List) 1979. godine. Upis se, u skladu iz UNESCO-vog priručnika Operativne smernice za primenu Konvencije o svetskoj baštini (Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention), bazirao na trima od šest kriterijuma za upis svetske kulturne baštine, a za stanovnike je od posebne važnosti sledeći: Kriterijum III – da poseduje jedinstvena ili barem vanredna svedočanstva kulturne tradicije jedne postojeće ili nestale civilizacije. Upis Istorijskog jezgra Splita s Dioklecijanovom palatom na UNESCO-v Popis svetske baštine, država na čijoj se teritoriji lokalitet tada nalazio (SFR Jugoslavija) obrazložila je sledećim tekstom: „...Najveća vrijednost Dioklecijanove palate proizlazi iz njenog neprekidnog postojanja kroz kasnu antiku; u ranom srednjem veku pretvorena je u živi srednjovekovni grad, dok sada poprima funkciju velikog gradskog središta. Zahvaljujući njenom kontinuiranom identitetu, Palata je postala prvoklasni srednjevjekovni spomenik urbanizma i jedan od najznačajnijih primera arhitektonske transformacije izvorne antičke građevine u srednjovekovni grad, čiji su osnovni elementi sačuvani do današnjih dana. ...“

 

Ana Peraica (dr.sc.) je istoričarka umetnosti i aktivistkinja. U domenu medijskog aktivizma i teorije objavljuje još od devedesetih godina, od kada seže i njena saradnja sa kuda.org i umetničkom asocijacijom Apsolutno iz Novog Sada. Autorka je više knjiga (Culture of the Selfie, 2017, Victims Symptom - PTSD and Culture, 2009, Sub/versions, 2009, Žena na raskrižju ideologija, 2007), poglavlja i naučnih članaka iz područja medijske umetnosti i aktivizma. Živi i radi u Dioklecijanovoj palati u Splitu, gde vodi i porodični foto atelier na samom Peristilu.
 

Marin Krpetić je inženjer grafičke tehnologije i predsednik Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita, GET. Po povratku sa studija iz inostranstva 2010. godine zatiče promene, tada začetke negativnih procesa džentrifikacije i turistifikacije. Uskoro shvata da su problemi sa kojima se susreće kolektivni, a da je deo stanara već iseljen. Udružuje se u borbe za opstanak sa preostalim stanarima iz detinjstva i ponovo prolazi kroz proces upoznavanja, ovaj put na digitalnoj platformi, sa koje se daljnje akcije sele u realni prostor.

 

Javni razgovor se realizuju u okviru projekta „Lokalne politike – resursni centar za lokalni aktivizam“ koji sprovodi Centar kuda.org, a koji je posvećen motivisanju građana za samoorganizovanje i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u demokratskim procesima odlučivanja u njihovoj lokalnoj zajednici, kroz oživljavanje institucija građanskog delovanja u telima lokalnih samouprava (Mesne zajednice).

Projekat se realizuje u kooperaciji sa Hajnrih Bel Fondacijom – predstavništvo u Beogradu.