MESNI FORUM, svaki petak od 16-18h u prostorijama Centra_kuda.org

STANARI ZA STANARE

organizuju MESNI FORUM !

svakog petka od 16 do 18h

u prostorijama kuda.org (ulaz pored Pošte)

Braće Mogin 2, Detelinara, Novi Sad

tel: 021/512-227

 

MESNI FORUM je samo-organizovano mesto susreta, organizovanja i uzajamne podrške stanara.

 

MESNI FORUM je otvoreno mesto za sve stanare i upravnike stambenih zajednica (skupština stanara) koji žele:

da registruju i osnaže skupštine stanara, sada stambene zajednice u svojim zgradama

da poboljšaju rad stambenih zajednica da organizovano deluju u rešavanju problema oko održavanja stanova i investicionog održavanja zgrada

da dobiju savet iz arhitektonsko-građevinske, komunalne, pravne i finansijske tematike vezane za održavanje zgrada i lokalne samouprave

da razmene iskustva vezana za procese odlučivanja u stambenim zajednicama i u lokalnoj samoupravi i mesnim zajednicama

da dobiju neposrednu pomoć vezanu za pisanje dopisa javnim institucijama

da razmene iskustva vezana za međusobno solidarno organizovanje za uspešnije održavanje zgrada

da zajedno sa saradnicima koji se posvećeno bave problemima iz domena stambenih politika artikulišu probleme sa kojima se suočavamo

da se udružuju i organizuju u zajedničke akcije međusobne podrške

 

Na MESNOM FORUMU imate mogućnost da se sretnete i ragovarate sa stanarima, upravnicima i profesionalnim upravnicima stambenih zajednica, kao i sa stručnim saradnicima – arhitektama, urbanistima i pravnicima koji se posvećeno bave temama iz domena stambenih politika.