In Memoriam Armin Medosch (1962-2017)

In Memoriam Armin Medosch (1962-2017)
 

Napustio nas je prijatelj, saborac i drug.

Dvadesetak godina je prošlo od “herojskog”, pionirskog doba kompjuterski posredovane komunikacije,

Interneta kakav više ili manje danas poznajemo. Dvadesetak godina je prošlo i od vremena prvih analiza i kritika novih medija, pojava poput “kalifornijske ideologije”, ali i toflerijanskih i utopističkih vizija mrežnog oslobođenja, ranih upozoravanja na opasnosti dot.com ekonomije, rađanja talasa novog, drugačijeg, svežeg pogleda na medije, umetničku praksu i teoriju.

Dvadesetak godina je prošlo od prvih cybercafea, prvih medialab-ova, digitalnih gradova. Amsterdam, Berlin, London, ali i Ljubljana, Zagreb, Riga, Beč...
Dvadesetak godina je prošlo od kako su se pojavile prve umetničke intervencije u novom mediju, prvi projekti i instalacije, ali i od kako su u upotrebu ušli danas opšti pojmovi net-dot-arta, kolektivne kreativnosti, parazitske estetike.
Dvadesetak godina je prošlo od pojave “open source-a”, širenja ideje slobodnog softwera, tek nešto manje od osnivanja Creative Commonsa.
Dvadesetak godina je prošlo od kako su počeli da se objavljuju Telepolis, Mute, V(ery)C(yber), I(ndeed), Convergence, Angelaki.

U svemu spomenutom, kao i u još daleko više nespomenutom, od samih je početaka i svih tih proteklih dvadesetak godina neumorno, prepoznatljivo, glasno, ponekad i veoma bučno – ali uvek koncizno, argumentirano i precizno – učestvovao, diskutovao, kurirao, uređivao, nudio odgovore i otvarao pitanja Armin Medosch.

Zajedno sa Multimedijalnim Institutom iz Zagreba, nama veoma bliskim prijateljima i saradnicima, se opraštamo od zajedničkog prijatelja.

Jedan segment je tu u nama sa prevedenom knjigom 'Pirati na mreži, Kultura elektronskog kriminala' koju smo objavili 2008. i Arminovo gostovanje 2003. u Centru_kuda.org u okiru kuda.lounge programa.
Prijatelji iz Technopolitics http://www.technopolitics.info/ su sastavili knjigu, koju prilažemo preko .pdf linka http://www.technopolitics.info/ArminMedosch.pdf