MANGELOS nagrada: Radionica "Towards Curating as a Critical Practice"

kuda.

27 - 29. april 2011, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Dunavska 27, Novi Sad

Radionica: Towards Curating as a Critical Practice
(Ka kuratorstvu kao kritičkoj praksi)
http://www.mangelosnagrada.org.rs

Sreda, 27. april, 18:00
Javni intervju sa Irit Rogoff (London), razgovor vodi Branislav Dimitrijević (Beograd)

Četvrtak, 28. april, 18:00
Javni intervju sa Sabinom Sabolović – WHW (Zagreb), razgovor vodi Branka Ćurčić (Novi Sad)

petak, 29. april, 18:00
Predstavljanje Zbirke medijskih praksi Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Kristian Lukić, kustos MSUV (Novi Sad)

Učesnici/e radionice koja će se održavati od 27-29. aprila u MSUV-u u periodu od 13-17h:
Eva Egermann (Beč), Nikita Kadan (Kijev), Iva Kovač (Rijeka), Marko Miletić (Beograd), Noa Nahari (Prag), Gordana Nikolić (Novi Sad), Nini Palavandishvili (Tbilisi), Livia Panchu (Jaši), Jakob Racek (Plovdiv), Marlene Rigler (Beč/Minhen), Wiebke Stadler (Skoplje) i Elena Veljanovska (Skoplje)

Kustoska radionica "Ka kuratorstvu kao kritičkoj praksi" se održava u okviru izložbe obeležavanja 10 godina Mangelos nagrade za mlade umetnike/ce u Srbiji.

Koncept radionice: Da li postoji kritička kustoska praksa i šta ona podrazumeva? U uslovima koje diktira savremena produkcija kulture i znanja, i opšta fleksibilizacija i profesionalizacija rada, može se reći da figura kuratora/kustosa živi svoju proširenu ulogu producenta kulture. Uloga kustosa/kinje u savremenoj produkciji umetnosti i kulture zaista prevazilazi ulogu posrednika između umetničkog dela i publike, jer uključuje raznovrsne aktivnosti – od osnovne koncepcije i postavke izložbe do upravaljanja kompleksnim odnosima institucionalnih mreža i finansijske logistike. Kustoska uloga je svakako proširena danas, i to širenje takođe podrazumeva umrežavanje, unapređivanje menadžerskih sposobnosti, komunikaciju i kooperaciju, što ukazuje na novu formu profesionalizma u kulturnom polju post-fordističkog tržišta rada. Ta pozicija često obuhvata ambivalencije koje su prisutne u kuratorskim praksama kao predstavljačke, posredničke strategije između sveta umetnosti i društvenih struktura moći/institucija. Nasuprot tome, kustoske prakse su usko povezane sa teorijskom refleksijom, znanjem i produkcijom znanja i bogato je potencijalnošću, kao mestom ulaska ka angažmanu u političkim aspektima društva. Najzad, iako se pod tim podrazumevaju različite stvari, ono što treba da se pamti kao osnova ove prakse u svetu umetnosti je kustoska odgovornost ka publici i javnosti.

Dvodnevna radionica u Novom Sadu će otvoriti prostor za diskusiju između kustosa/kinja mlađe generacije jugoistočne Evrope, koji će kritički preispitati i predstaviti kako oni vide polje savremenih kustoskih praksi i kako se u njemu može delovati. Cilj radionice je da mapira širi kontekst savremene kustoske prakse i oblikovanje njenih diskurzivnih alternativnih strategija putem odgovora na pitanje: Da li postoji kritička kustoska praksa i šta ona podrazumeva?

U okviru radionice održaće se i tri predavanja prominentnih kustosa i teoretičara umetnosti među kojima su: Irit Rogoff, teoretičarka vizuelne kulture i profesorica na Goldsmiths koledžu Univerziteta u Londonu, Branislav Dimitrijević, kustos i predavač iz Beograda, Sabina Sabolović, kustoskinja i članica kolektiva "Što, kako i za koga" (WHW) iz Zagreba i Kristian Lukić, kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada. Koncept radionice i moderiranje je povereno Branki Ćurčić, kulturnoj radnici iz Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada.

kuda.produkcija