Lokalne politike i urbana samouprava - Intervju sa Jelenom Jović, referentom Mesne zajednice i bivšom predsednicom Saveta MZ-a

Lokalne politike i urbana samouprava

Intervju sa Jelenom Jović,  referentom Mesne zajednice i bivšom predsednicom Saveta MZ-a

 

Sa sagovornicama u ovom intervjuu razgovarali smo o tome šta su Mesne zajednice i čemu one danas služe; o načinu njihovog funkcionisanja i o relacijama i odnosima koji postoje sa političkim partijama, njihovim mesnim odborima, a zatim i o (restriktivnom) okviru gradskih vlasti prema ovim osnovnim političkim jedinicama lokalne samouprave. U razgovoru smo saznali da je glavna potka rada u Mesnoj zajednici i njenom životu, kao i u političkom angažmanu svake vrste inače, entuzijazam njenih referenata i članova Saveta, a onda i stanovnika i skupština stanara koji su obuhvaćeni Mesnom zajednicom kao teritorijalnom ali i osnovom političkom jedinicom za angažman svih koji učestvuju, ili bi trebalo i moglo da učestvuju u njenom radu. Pitanje koje ostaje, a koje smo pre i tokom razgovora dotakli i artikulisali, jeste: na koji način je moguće revitalizovati Mesne zajednice, da bi one postale mesto i institucija za podršku i zajednički razvoj političke sposobnosti svakoga od nas?

Razgovor možete preslušati ovde.

Povezana vest – izveštaj sa radionice „Šta su Mesne zajednice?