Lokalne politike i urbana samouprava

http://detelinara.org/

Lokalne politike i urbana samouprava“ naziv je dugoročnog projekta posvećenog jačanju civilnog društva na način revitalizacije lokalne samouprave.

Cilj projekta je motivacija građana za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou. Projekat predstavlja izgradnju modela osnaživanja osnovnih jedinica udruživanja građana u sferi stanovanja, a to su skupštine stanara, jačanjem njihovih kapaciteta u pogledu efektivnije građanske participacije u razvoju lokalne zajednice i saradnje sa organima lokalne samouprave, prvenstveno sa mesnim zajednicama.

Opšti cilj projekta je povećanje osetljivosti, odgovornosti, a onda i pokretanje stanovnika u pogledu njihovog angažmana i učešća u društvenim i političkim procesima koji bi njihov socijalni i kulturni položaj učinili izglednijim. Model rada i organizovanja koji će biti izveden primenjiv je na druge sredine i gradove, budući da je u pitanju problematika od opšteg značaja karakteristična za sva naseljena mesta u Srbiji. Organizacioni oblik angažovanja lokalnog stanovništva zavisi od uspeha realizacije i problemskog dometa ovog projekta, koliko i od njegovog prihvatanja od strane ciljne grupe koja je njime postavljena. Nju u prvoj etapi projekta čine predsednici skupština stanara, sa kojima treba izgraditi odnose saradnje i otvoriti kanale komunikacije sa širom zajednicom i sa mesnim zajednicama.