kuda.org/GKP sa Zoranom Todorovićem, Marinom Vishmidt i Anthony Ilesom na izložbi „Nuisance Values“ u Insbruku

Izložba NUISANCE VALUE, učesnici:
Andrea Bellu & Matei Bellu
Fokus Grupa sa Audrey Morency, Anouk Müller, Pol Olk, Laura Winterberg
Anthony Iles & Marina Vishmidt
kuda.org& Grupa za konceptualnu politiku & Zoran Todorovic
Benjamin Tiven & Erik Wysocan
kustos: Andrei Siclodi

Kunstpavillon – Tiroler Künstlerschaft, Insbruk

* Otvaranje: četvrtak, 16. jun 2016, 19.00

Izložba se odvija u okviru Internacionalnog Fellowship Programa za umetnosti i teoriju Künstlerhaus Büchsenhausen.

http://www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index...

Članovi kuda.org i GKP zajedno sa Zoranom Todorovićem učestvuju na izložbi na poziv Marine Vishmidt i Anthony Ilesa, koji su u okviru ovog internacionalnog programa boravili u Insbruku tokom 2016/16. godine. Anthony Iles i Marina Vishmidt su saradnici kuda.org u okviru tekućeg međunarodnog projekta „Proširena estetska edukacija“, u kojem su saradničke organizacije: Multimedijalni institut i Kulturtreger/Booksa iz Zagreba, Berliner Gazette i Kontrapunkt iz Skoplja.

Intervencija kuda.org/GKP na izložbi:

Lavež je audio-vizuelna instalacija u kojoj element forme jednog dela umetnosti – Nekoliko panorama za jednu fenomenologiju iracionalog, umetnika Zorana Todorovića – stvara delo Lavež, čije „vođenje“ je element forme dela umetnosti Izdaja i forma: Refleksije o umetnosti i mišljenju, Marine Vishmidt i Anthony Ilesa. Ovo je otvoreno delo i intervencija kojom je umetnička organizacija na distanci od umetničkog dela kao oblika kulturalizacije politike umetnosti.

Širi opis i kontekstualizacija intervencije:

Lavež (kuda.org/GKP) je prilog i prerada jednog elementa dela Nekoliko panorama za jednu fenomenologiju iracionalog, umetnika Zorana Todorovića. U vezi sa njihovim istraživanjem i izdavačkom aktivnošću koja je posvećena, između ostalog, i beogradskoj grupi nadrealista, Zoran Todorović je pozvao članove kuda.org/GKP da učestvuju u umetničkom radu koji predstavlja i postavlja seriju od tri razgovora (u ovom trenutku; rad je u razvoju) na rezonantnim mestima kulturnih i političkih diskusija u bivšoj Jugoslaviji. Na svakom od ovih mesta, učesnici diskusije: Biljana Andonovska, Ivana Momčilović i Slobodan Karamanić, i članovi GKP: Branka Ćurčić i Zoran Gajić, pokušali su da otvore istorije, tenzije i savremene uslove kulturne produkcije u bivšoj Jugoslaviji, kroz njihove stavove o ulozi beogradske nadrealističke grupe u ratnim i političkim događajima u bivšoj Jugoslaviji. Tri mesta koja su predstavljena u Todorovićevim panoramama su: Muzej savremene umetnosti Beograd, Srbija; Sutjeska, nacionalni park i mesto jedne od ključnih bitki u Drugom svetskom ratu, prekretnica za komuniste i partizane u borbi sa Silama Osovine i mesto na kome je nadrealistički pesnik Konstantin “Koča” Popović demostrirao svoj stav da ostavi pero i uzme oružje da bi se borio kao partizan; Vrnjačka Banja, gde je Marko Ristić, kao još jedan od ključnih beogradskih Nadrealista, čekao kraj rata u nekomfornom komforu (grizodušje) u Sanatorijumu.

Intervencija članova kuda.org/GKP je uključivanje još jednog mesta, ovaj put ne onog koje je viđeno kao mesto minulih istorijskih događaja i mesta, već kao aktuelno mesto polemike koja se još uvek vodi o tom pitanju. Pitanju umetnosti i politike. Audio izjava u ovoj intervenciji je iskaz GKP-a povodom akutelnih borbi u polju umetničkog i aktivističkog delovanja u današnjoj situaciji na terenu bivše Jugoslavije (audio izjava je pročitan tekst “Rep za repom jato grabljivica...”, dostupan na: http://konceptualnapolitika.blogspot.rs/2013/03/rep-za-repom-jato-grablj...)

Delo se ne prevodi (na engleski jezik, u ovom trenutku), i tako se pokušava doživeti u svojoj interpretativnoj složenosti i singularnosti. Lavež referiše i na prethodno delo Zorana Todorovića Cigani i psi, koje je izazvalo polemiku u polju, i oko kojeg se povela diskusija o političkoj korektnosti, što je još jedan vid kulturalizacije politike i kulturalizacije politike umetnosti. To delo čini rad u kojem su kamere okačene na pse lutalice i decu Rome koji prose na ulici i kojima se snimaju prizori koji svedoče o situaciji u kojoj se oni nalaze, a da su viđeni isključivo mehaničkim okom kamere. Sloboda interpretacije i organizovanja povodom dela ohrabrila je članove kuda.org/GKP da se tragom psećeg pogleda ogluše o nužnost prevoda, razumevanja i interpretacije i odgovore delom kojim razvlače “...Panoramu...” držeći je otvorenom ne samo za interpretaciju i razumevanje, već za nadovezivanje doživljaja koje estetsko umetnosti provocira.

--

U okviru izložbe, organizovan je niz javnih događaja, a jedan od njih je:
Izdaja i forma: Refleksije o umetnosti i mišljenju
petak, 17. jun, 2016, 19.00
Učestvuju: Anthony Iles, kuda.org & Grupa za konceptualnu politiku, Marina Vishmidt
Javni razgovor su inicirali Anthony Iles & Marina Vishmidt

Za ostale događaje u okviru izložbe pogledati: http://www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index...

http://www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index...

http://www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index...