KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 16.06.2020.

KUDA.ORG SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, 16.06.2020.

 

Crna kuća se ne prodaje! Aktivnosti Crne kuće nisu ugrožene!

Što se kuda.org tiče Crna kuća je i dalje otvorena za sve programe i aktivnosti.

kuda.org je jedan od osnivača Omladinskog društvenog centra Crna kuća u Novom Sadu 2006. godine.

kuda.org je Udruženju CK13 bez nadoknade ustupila i dala na korišćenje Crnu kuću.

Fokus nerazumevanja proizilazi iz internih pitanja unutar organizacije o karakteru upravljanja i viziji Udruženja CK13. Pitanje vlasništva koje se nameće u javnosti, uopšte nije tema međusobnog nerazumevanja između kuda.org i Udruženja CK13.

Neprimereno je i tužno što su javna obraćanja Udruženja CK13 započeta neistinama i diskvalifikacijama. U isto vreme Udruženje CK13 prikazuje sebe kao žrtvu i time skreće pažnju sa sopstvenog pokušaja privatizacije Crne kuće koji je pre svega namenjena za javno delovanje. Nažalost, neistine i obmane su dovele do toga da kuda.org bude optužena za opstanak i prodaju Crne kuće.

kuda.org smatra Crnu kuću - baš kao i svi građani koji su se oglasili u njenu odbranu, što doživljavamo kao veliki kompliment - da je Crna kuća važno mesto za Novi Sad i sve njegove građane. To je upravo i bila osnovna ideja i namera kada je kuda.org osnivala Crnu kuću.

kuda.org i dalje želi da Crna kuća postoji.

Važno je naglasiti da su u toku dogovori između kuda.org i Fondacije SHL iz Berlina (koja je podržala osnivanje Omladinskog društvenog centra u Novom Sadu, 2006.). O ishodu ovih dogovora javnost će blagovremeno biti obaveštena.

 

Solidarno,

kuda.org sa saradnicima i prijateljima