kuda.org preporučuje, Radio Art Zone: INSIDE BROADCAST, A Day in Other People’s Ears, uredio Chris Cutler

Radio Art Zone:

INSIDE BROADCAST
A Day in Other People’s Ears
uredio Chris Cutler

 

Radio Art Zone je 100-dnevna radijska umetnička stanica u okviru Esch2022, koju će na jugu Luksemburga emitovati Radio ARA na 87,8 FM. Takođe će se prenositi uživo, a svetskoj publici ga prenosi mreža međunarodnih partnera.

Raspored Radio Art Zone sastoji se od dva dnevna programa: novonaručene 22-satne radijske produkcije koju su stvorili više od 100 međunarodnih i domaćih umetnika, i dvosatne emisije uživo iz kuhinja u zajednici.

Posebno izdvajamo program koji je uredio muzičar i producent Chris Cutler, koji je uredio program za 12. juli 2022. i u kom smo sarađivali u procesu njegovog nastajanja, a tiče se tema i oblika istraživanja koji delimo i razvijamo skupa sa Chrisom.

https://radioart.zone

https://radioart.zone/tuesday-12-july