Kuda.org preporučuje novu knjigu: The Art of Direct Action; Social Sculpture and Beyond

Kuda.org preporučuje novu knjigu:

The Art of Direct Action
Social Sculpture and Beyond

Umetnost direktne akcije
Socijalna skulptura i šire

 

Editors/urednici:
Karen van den Berg
Cara M. Jordan
Philipp Kleinmichel

 

Design/dizajn: Patricia Reed
Sternberg Press, 2019
ISBN 987-3-956794-85-8

 

Jedan od najznačajnijih pomaka u savremenoj umetnosti u posljednje dve decenije tiče se umetnika i kolektiva koji su svoj umetnički fokus preusmerili iz reprezentacije u direktno društveno delovanje. Ova publikacija pokazuje zašto bi ovaj prelaz uopšte mogao promeniti naše razumevanje umetničke produkcije i da se preispita uloga umetnosti u društvu. Knjiga okuplja međunarodno priznate umetnike, naučnike i stručnjake na polju društveno angažovane umetnosti da bi se osvrnula na istorijski razvoj na ovom polju i istražila ulogu koju je koncept socijalne skulpture nemačkog umetnika Josepha Beuys-a odigrao u svojoj evoluciji. Primeri u publikaciji pružaju teorijsku refleksiju, istorijsku analizu i okvir kritičke rasprave o važnim društveno angažovanim umetničkim projektima od 1970-ih, kako bi se ispitale strategije, mogućnosti i neuspesi ovih praksi.

U knjizi se nalaze tekstovi: Karen van den Berg, Mary Jane Jacob, Cara M. Jordan, Grant H. Kester, Philipp Kleinmichel, kuda.org, Daniel Joseph Martinez, Marina Naprushkina, Dan Peterman, Rainer Rappmann, Pedro Reyes, John Roberts, Gregory Sholette, Caroline Tisdall, Anton Vidokle, Caroline Woolard

Knjigu možete pronaći i čitati u kuda.biblioteci.