kuda.org objavljuje: transversal audio sezona, proleće 2024, moderator: Lina Dokuzović

transversal audio sezona

Proleće 2024

Moderator: Lina Dokuzović

Nadolazeća transversal audio sezona će se usredsrediti na diskusije o netradicionalnim ili čak tajnim izdavačkim praksama sa periferije, kao deo projekta Periferne vizije. Pojmu „perifernosti“ se kritički pristupa i često se potkopava u okviru ovih diskusija, ali služi kao neka vrsta centralne teme u razumevanju izazova i zajedništva između ovih veoma jedinstvenih praksi.

Počevši od pogleda na nasleđe i savremeni značaj publikacije ‘Arkzin’ (sa sedištem u Zagrebu, 1991-1998) i sposobnosti da postoji i kao antiratna platforma usred rata, dok dopire do publike i širom regiona kao i više od toga, diskusije će se proširiti na savremeni današnji kontekst. To će uključiti mrežu organizacija, saradnike i pojave koje su bile povezane sa Arkzinom i na koje je uticao, kao što je kuda.org iz Novog Sada, koji postoji od 2001. do danas, i kreativne pristupe koje su razvili za suočavanje sa izazovima tokom godina.

Razgovor sa ljubljanskim institutom Maska osvrće se na koncepte brige u umetnosti u njihovim nedavnim publikacijama i saradnjama, a pored toga i razgovar o njihovoj upotrebi termina „jugofuturizam“ kao teorijske polazne tačke za razmišljanje kroz višestruku temporalnost za ponovno osmišljavanje izazova sadašnjosti. Ovaj prvi blok razgovora će se zaključiti diskusijom sa Mišom Kapetanovićem o queer perspektivama za transcendiranje koncepta “gatekeeping -a” čuvanja kapija u istraživanjima o bivšoj Jugoslaviji, posebno o Bosni.

Drugi blok razgovora, koji počinje krajem marta, pomeriće fokus na druge prostore izvan bivše jugoslovenske regije i razmotrit će načine rada, distribucije i upotrebe fleksibilnih tehnologija za postojanje u ovim predelima političke represije.

Nove epizode će biti objavljene sredom u 18:00 CET.
Jezik: engleski, sa višejezičnim intervencijama.

21 Februar
Part I
Arkzin, its Legacy and Contemporary Importance:
Razgovor sa Borisom Budenom, Vesnom Janković, Petrom Milat, i Paul Stubbs
https://transversal.at/audio/arkzin

28 Februar
Part II
Arkzin, its Legacy and Contemporary Importance:
Razgovor sa Borisom Budenom, Vesnom Janković, Petrom Milat, i Paul Stubbs
https://transversal.at/audio/arkzin

6 March
Experimenting with Networks, Technologies and Political Hurdles:
kuda.org o njihovom poreklu i aktuelnim izazovima
https://transversal.at/audio/kuda-org

13 March
Reflections on Care and Yugofuturism:
Izdavačka praksa pozorišne platforme Maska

20 March
Queer Perspectives for Subverting Academic Writing on Former-Yugoslavia and Bosnia:
Razgovor sa Mišom Kapetanović

 

Moderator:

Lina Dokuzović živi u Beču i radi na raskrsnici između vizualne umetnosti i proizvodnje teksta/znanja. Studirala je likovnu umetnost i doktorirala kulturološke studije na Akademiji lepih umetnosti u Beču. Članica je Upravnog odbora VBKÖ (Austrijskog udruženja umetnica), gde je bila član Upravnog odbora (2011-2018) i predsednica od 2011–2013. Počela je da radi sa eipcp kao istraživač i ko-urednik višejezičnog veb časopisa Transversal tokom istraživačkog projekta Creating Worlds (2009–2012). Njeno pisanje, istraživanje, predavanja i umetnički rad bave se temama migracija; proizvodnja znanja i obrazovne politike; mehanizmi prisvajanja i privatizacije struktura kao što su obrazovanje, kultura, tela i zemlje; i perspektive translokalne solidarnosti. Aktivno je bila uključena u društvene pokrete zasnovane na znanju u Evropi i inostranstvu. Autorka je brojnih članaka o ovim temama, kouredila je nekoliko antologija i prevodi sa hrvatskog/bosanskog/srpskog i nemačkog na engleski jezik. Autorka je knjige Struggles for Living Learning (2016) i They'll Never Walk Alone (2018, sa Borisom Budenom). 

Ova audio sezona je deo projekta "Peripheral Visions" koji je podržan od strane programa Kreativna Evropa (2021-27) Evropske unije i sufinansiran od strane Austrijskog Saveznog Ministarstva umetnosti, kulture, državne službe i sporta.
Godišnji program eipcp podržavaju: Foundation for Arts Initiatives, City of Vienna Culture.

Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, međutim, samo stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva.

eipcp - european institute for progressive cultural policies
wien, linz, berlin, london, málaga, zürich
a-1060 wien, gumpendorfer straße 63b

[email protected]
https://transversal.at | http://eipcp.net