KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2011. godinu

kuda.

Umetnička asocijacija DEZ ORG, Remont – Nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos".

Prijave na konkurs primaće se od 27. aprila do 31. maja 2011. godine u prostorijama Muzeja u Brankovoj 19 u Beogradu, I sprat, subotom od 12 do 16 časova ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS".

http://www.mangelosnagrada.org.rs
http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/konkurs2011.php

Novoosnovani odbor Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos", koji čine predstavnici Fondacije za civilno društvo (Foundation for Civil Society), Njujork, SAD, Muzeja savremene umetnosti iz Beograda, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada, kao i predstavnici organizatora, doneo je Pravilnik o radu Nagrade, u kojem se definišu sledeći uslovi za dodelu:

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije.

Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se u obliku:

– godišnje nagrade za vizuelnu umetnost sa šestonedeljnim boravkom u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD, koja se dodeljuje pojedinačno, i

– novčane nagrade za produkciju novog umetničkog rada koja se dodeljuje pojedinačno i umetničkim grupama.

Prijave treba da sadrže:

1. Formular koji možete popuniti ovde, posle čega ćete dobiti uputstvo za onlajn registraciju.

2. Portfolio koji uključuje:

* biografiju umetnika/ce (do 2.000 karaktera sa razmacima)
* vizuelni materijal (štampani materijal i CD/DVD; predstaviti do 10 radova sa najviše 5
* reprodukcija po radu; video-materijal pripremiti u trajanju do 3 minuta po radu)
* tekstovi – kratka objašnjenja dosadašnjih radova (do 2.000 karaktera sa razmacima po radu)
* predlog za produkciju novog rada podnosi se on-lajn, popunjavanjem formulara posle registracije.

Napomene:

Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice rođeni posle 31. decembra 1975. godine.

Portfolio se dostavlja u štampanom i digitalnom formatu (CD/DVD). Štampani portfolio je obavezan. Organizator zadržava sav konkursni materijal u štampanom i digitalnom formatu (CD/DVD).

Produkcija rada nije uslov konkursa već mogućnost. Fond za produkciju jednog rada iznosiće 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Nepotpune aplikacije neće se razmatrati. Takođe, ukoliko je aplikacija preobimna, biće pregledan samo materijal koji ne prelazi zadati obim.

Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u ISCP-u
(International Studio and Curatorial Program)

Rezidencijalni boravak u Njujorku u prestižnom umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2011. god. i 31. marta 2012. god. Smeštaj, troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi kao i dnevnice obezbeđeni su. Nagrađenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka biće organizovana samostalna izložba u Beogradu.

Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja

Žiri u sastavu: Jasmina Čubrilo (istoričarka umetnosti, Beograd), Maja Stanković (istoričarka umetnosti, Beograd), Marko Stamenković (nezavisni kustos, Vranje), Slađana Petrović Varagić (istoričarka umetnosti, Požega), Spartak Dulić (umetnik i direktor Galerije "Dr Vinko Perčić", Subotica), Dušica Dražić (umetnica, dobitnica Nagrade "Mangelos" za 2010. god.) uzimajući u obzir glasove učesnika/ca konkursa odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue kako bi odlučio o dobitniku/ci nagrade.

Svi/e prijavljeni/e umetnici/e imaće priliku da pregledaju konkursni materijal na sajtu Nagrade, da se registruju i glasaju on-lajn. Glasovi umetnika/ca sabiraju se i čine jedno mesto u žiriju. Imejl adresa sa koje će umetnik/ca glasati mora biti dostavljena u prijavi. Ukoliko adresa nije dostavljena, oduzima se pravo glasa. Umetnik/ca koji/a konkuriše nema pravo da glasa za sebe.

O datumima kada će biti zakazano pregledanje materijala, rokovima glasanja i rezultatima konkursa svi umetnici/ce biće blagovremeno obavešteni imejlom.

Podrška

Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove će godine biti dodeljena deseti put, uz podršku Fondacije za civilno društvo (Foundation for a Civil Society), Fonda za međusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding), Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu, Novi Sad i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje Vojvodine.

kuda.produkcija