NaslovJugoslovenski crni talas, Polemički film od 1963-1972. u SFRJ
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsGreg DeCuir, J
TranslatorBaškot, G
EditionPogledi i traganja
Number of Pages263
PublisherFilmski centar Srbije
CityBeograd
ISBN Number978-86-7227-069-3

Dvojezično izdanje knjige Grega DeCuira, Jr. - JUGOSLOVENSKI CRNI TALAS na sistematičan, pronicljiv i kompetentan način istražuje jedan od najkompleksnijih poratnih fenomena jugoslovenske kinematografije – Crni talas. Paralelno se baveći i ideološkom i političkom pozadinom nastanka ovog fenomena, Greg DeCuir, Jr. neuobičajeno za stranog autora znalački vivisecira ne samo pojedinačne filmove i autorske opuse, no i čitavu društveno-političku klimu koja ih je uslovila. Njegovo istraživanje odvija se na nekoliko nivoa, a premda obradjuje čitav jugoslovenski prostor, srpskom filmu pripala je čast da izborom dela i analitičkim opsegom, kao najdinamičnija produkciona celina, bude najzastupljenija. http://www.fcs.rs/generic.php?page=ove_nedelje&id=164