Jesen 2022. Detelinara. Tehnologije umetničkog stvaralaštva. kuda.org + Udruga Živi Atelje DK, Zagreb

Nastavak programa saradnje Centra_kuda.org sa Srednjom školom za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad uz gostovanje Udruge Živi Atelje DK iz Zagreba.

 

Školska 2022. godina kroz program Tehnologije umetničkog stvaralaštva započinje gostovanjem članova kolektiva Živi Atelje DK iz Zagreba, koji će održati radionicu oblikovanja gline u saradnji sa đacima škole i profesorkom vajarskog departmana Zsuzsom Talos.

Tokom boravka u Novom Sadu od 21. - 25.09.2022., članovi i članice kolektiva Živi Atelje DK će održati prezentaciju svoga rada o keramičkom postupku i radu sa glinom koja je iskonska lekovita supstanca i omogućava zbližavanje s lokalitetom ali i zemljom kao nečim što povezuje sav život; kao i radionice sa đacima Srednje škole za dizajn "Bogdan Šuput" iz Novog Sada, tokom četvrtka i petka 22-23.09.2022.

Kolektiv Živi Atelje DK će kroz radionice, đacima omogućiti da se upoznaju sa metodologijama lociranja i iskopavanja divlje gline i materijala za izradu glazura, kao i sa početnom tehnikom pripreme divlje gline i osnovama modeliranja keramike kroz izradu čaše ili posude.

 

Razvoj vannastavnih aktivnosti u saradnji srednje Škole za dizajn Bogdan Šuput i Centra_kuda.org smo proširili idejom da se deo planova odvija trajnije u korist Škole, đaka, zajednice i umetnosti. Saradnja obuhvata edukativno-radioničarske blok nastave sa učenicima kroz interaktivni rad sa domaćim umetnicima i stranim predavačima.

Saradnja je zasnovana na ideji proširene edukacije sa akcentom na eksperiment, istraživanje kolektivni proces rada kao nadogradnja osnovnim programima obrazovanja. Ovakav postupak se nadovezuje na važeću preporuku Ministarstva obrazovanja koji omogućava školama i gimnazijama da drugim oblicima rada doprinesu bogaćenju nastavnog programa.

 

Živi Atelje DK je nezavisna, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na podršku umetnosti i saradnju sa umetnicima. Udruga Živi Atelje DK u svome radu naglasak stavlja na propitivanje identiteta i razumevanje drugosti kroz aktivnosti koje povezuju lokalnu i međunarodnu zajednicu u umetničkom procesu. Identitet, sećanje, ekologija, jednakost i društvo te mirnodopstvo deo su tema čije promišljanje potiču kroz umetnost.

 

Gostovanje kolektiva Živi Atelje DK u Novom Sadu se realizuje kroz program platforme Zajednice učenja koja okuplja pet organizacija: Što, kako i za koga / WHW i Živi atelje Dajht Kralj (Zagreb), kuda.org (Novi Sad), Neue Nachbarschaft / Moabit e.V. (Berlin), State of Concept Athens (Atina) sa ciljem razmene programa nezavisne i savremene umetničke produkcije u kojoj je naglašeno neformalno umetničko obrazovanje.

Program platforme Zajednice učenja podržava Zaklada Kultura Nova.

Program Tehnologije umetničkog stvaralaštva podržava FfAI fondacija; Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada i Public Affairs Office . U.S. Embassy Belgrade kroz aktivnosti "Učenje o održivom dizajnu: razvoj svesti o okolini kroz umetnost".