Jesen 2021. Detelinara. Tehnologije umetničkog stvaralaštva. Program saradnje Centra_kuda.org sa Srednjom školom za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad

Tehnologije umetničkog stvaralaštva.

Program saradnje Centra_kuda.org sa Srednjom školom za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad

Jesen 2021. Detelinara

 

Radionice Svet plastičnog otpada o održivom dizajnu: razvoj svesti o okolini kroz umetnost
+
Webinari - Umetnost u javnom prostoru, obuka i razmena iskustava
+
Radionice literarno-novinarske sekcije i kreativnog pisanja

 

 

Prošireni edukativni procesi kroz umetničke rezidencije i interaktivne radionice

Školska 2021. je nastavljena u otežanim okolnostima kovid pandemije. No, vođeni rezultatima i potencijalima od prošle godine, započeli smo novi ciklus sa unapređenim planom.

Razvoj vannastavnih aktivnosti u saradnji srednje Škole za dizajn Bogdan Šuput i Centra_kuda.org smo proširili idejom da se deo planova odvija trajnije u korist Škole, đaka, zajednice i umetnosti. Saradnja obuhvata edukativno-radioničarske blok nastave sa učenicima kroz interaktivni rad sa domaćim umetnicima i stranim predavačima.

Saradnja je zasnovana na ideji proširene edukacije sa akcentom na eksperiment, istraživanje i kolektivni proces rada kao nadogradnja osnovnim programima obrazovanja. Ovakav postupak se nadovezuje na važeću preporuku Ministarstva obrazovanja koji omogućava školama i gimnazijama da drugim oblicima rada doprinesu bogaćenju nastavnog programa.

 

Ovogodišnji program Tehnologije umetničkog stvaralaštva pod krovnim nazivom Učenje o održivom dizajnu: razvoj svesti o okolini kroz umetnost, sadrži tri pravca koja se međusobno nadopunjuju:

Svet plastičnog otpada – serija radionica u saradnji sa umetničkom organizacijom Minipogon iz Beograda(koju cine: Vahida Ramujkić, Danilo Prnjat, Tijana Cvetković i Chow Sing Tai). Sa njima nastavljamo rad koji je pokrenut kao pilot program tokom 2020. godine kroz koji učenici imaju priliku da se upoznaju sa fenomenom plastike i tehnologijom materijala, ekološkim i ekonomskim temama i održivim sistemima - upravljanje otpadom, u cilju smanjenja negativnog uticaja otpada na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Uporedo sa ovim učenici će se upoznati sa osnovnim funkcijama mašina za reciklažu i obradu plastike: šrederom, kompresorom, ekstruderom, indžektorom; načinima za organizovanje kampanje za sakupljanje plastičnog otpada kao resursa koji je neophodan za praktičan ra na radionicama.

 

Video dokument, novembar 2021

 

Video dokument, decembar 2021

 

Webinari - Umetnost u javnom prostoru, obuka i razmena iskustava - serija razgovora koja se realizuje u saradnji sa OPA Centrom iz Pitsburga, SAD (Office of Public Art, Pittsburgh, US) u koordinaciji sa Rachel Klipa, u cilju upoznavanja sa američkom praksom u društveno angažovanim umetničkim projektima i razvoja vannastavnog programa.

OPA Centar iz Pitsburga dugo i uspešno razvija specifičnu vezu umetnika i zajednice u kojoj se rezultati uvek implementiraju u javnom prostoru i u zajednici kroz direktan inkluzivni proces. Intencija vannastavnog programa koji kuda.org razvija u saradnji sa Školom za dizajn Bogdan Šuput je moguća nadgradnja aktivnosti na Detelinari, u zajednici u kojoj se nalaze i Škola i Centar_kuda.org. Serije webinara imaju nameru da se kroz predavanja razmene iskustva i metode, kako bi se unapredio rad u zajednici i otvorile mogućnosti da se unapredi edukativni program i u javnom prostoru Detelinare.

 

Radionice literarno-novinarske sekcije i kreativnog pisanja – serija radionica koje će učenicima omogućiti razvijanje senzibiliteta i praktičnog znanja u nastajanju važnih poruka kroz pisanu reč budućeg fanzina Škole. Kroz ove radionice se otvora prostor za slobodnu i otvorenu diskusiju predavača sa učenicima, kako se organizovati i delovati zajedno. Ove godine radionice se realizuju u saradnji sa novinarkom Branislavom Opranović i prof. književnosti u okviru literarno-novinarske sekcije škole.

 

***

Osnovna načela vannastavnog programa se baziraju na problemskom učenju kroz praktičnu nastavu, kao nadogradnja teorijske nastave koju đaci imaju u školi. Kroz praktičan rad ostvaruje se bolji uvid u proizvodni proces, putem kojeg se kroz istraživanje, grupne analitičke i kritičke aktivnosti, kolaborativni rad, dolazi do objedinjavanja teorijskog i praktičnog znanja.

Đaci tokom programa dobijaju uvid u celokupan put/proces izvođenja stvaralačkog procesa od razvoja ideje, preko sagledavanja moguće primene i opravdanosti u polju kulture, umetnosti, ekonomije i društvenog konteksta, do realizacije i prezentacije sopstvenog rada. Svoja nova iskustva učenici dele sa vršnjacima iz drugih odeljenja i drugih škola.

Za školsku 2021/2022 godinu sve planirane aktivnosti i javni događaji se realizuju u zajedničkom radu saradnicima, profesorima Škole i učenicima različite uzrasne dobi sa svih departmana (likovni tehničari, industrijska ambalaža, grafički dizajn, enterijer, dizajn tekstila i skulpture). Završna aktivnost će biti objedinjena u javnom događaju, sa stanovnicima Detelinare ispred prostorija kuda.org.

 

***

Program Tehnologije umetničkog stvaralaštva se tokom 2021/2022 godine sprovodi uz podršku FfAI fondacije; Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada; Gradske uprave za sport i omladinu - Kancelarija za mlade; Međunarodnog fonda za pomoć (the International Relief Fund) organizacijama u kulturi i obrazovanju 2021. Nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, Goethe-Instituta i drugih: www.goethe.de/hilfsfonds; Public Affairs Office . U.S. Embassy Belgrade kroz aktivnosti Učenje o održivom dizajnu: razvoj svesti o okolini kroz umetnost;