Galerija Elektrika, Pančevo: Umetnost i aktivizam

kuda.

Galerija Elektrika Kulturnog centra Pančeva
Vojvode Radomira Putnika 7, Pančevo

Serija predavanja: UMETNOST I AKTIVIZAM
Program vodi: Ana Vilenica

četvrtkom u 17h

1.Uloga partije u umetnosti nakon Oktobarske revolucije
studija slučaja: Sukob na književnoj levici (04.03.2010.)

2.Sartrova teorija individualnog angažmana u umetnosti
studija slučaja: Angažovani film Beogradskog kino kluba 3. (11.03.2010.)

3.Uticaj 1968. na umetničku praksu (18.03.2010.)

4.Aktivistička umetnost u doba post-produkcije (25.03.2010.)

Na koji način komuniciraju kritička teorija i umetnička praksa čije su namere destabilizacije date stvarnosti? U kakvom odnosu su sfera umetnosti i sfera političkog? Koje su moguće taktike i strategije kritičkog aktivističkog umetničkog rada od polovine XX veka do danas shvaćenog kao otpor dominantnim ili opresivnim kulturalnim, društvenim i ekonomskim sistemima i mehanizama? Ovo su samo neka od najvažnijih pitanja kojima će biti posvećena pažnja kroz seriju predavanja, razgovora i diskusija pod nazivom Umetnost i aktivizam.

11.03.2010.
Pojam individualnog umetničkog angažmana kod Sartra

Nasuprot humanizmu Komunističke partije, Žan Pol Sartr (Jean-Paul Sartre), francuski filozof, pisac i aktivista, razvio je tokom 1940-ih godina filozofiju egzistencijalizma, koja je zasnovana na subjektivnosti i posledicama individualne volje. U eseju "Šta je to Literatura?" Sartr uvodi koncept angažovane umetnosti nasuprot umetnosti shvaćene u njenoj autonomiji od društvenog ali i umetnosti shvaćene kao produžetka politike u Staljinizmu. Angažovanje je, kod ovog filozofa, specijalizovan pojam koji referiše na proces preuzimanja odgovornosti za političke konsekvence nečije akcije. Ovaj pojam je politička verzija egzistencijalističke autentičnosti koja zahteva samo afirmaciju slobode unutar društvenog konteksta. Sartr je verovao da literatura (umetnost) može da bude pokretački mehanizam kroz koji potlačene manjine stiču grupnu svest i kroz koji se može isprovocirati akcija elite. Smatrao je da je nemoguće biti politički neutralan i da se jedini pošteni put sastoji iz otvorenog priznavanja i odbrane političkog opredeljenja pojedinca. Sartrove teze o angažovanju zasnovane su na ubeđenju da postoji individualna odgovornost za kolektivne probleme (negativna odgovornost) ili drugim rečima da teret za nevolje u svetu nosi svaki pojedinac. Njegov model političke odgovornosti ostaje jedan od najsnažnijih modela u XX veku. Nakon predavanja pozivamo vas da se uključite u diskusiju o razlikama između teorija i praksi Revolucionarne umetnosti i angažovane umetnosti.

Ana Vilenica
Rođena:1978. godine u Pančevu, Vojvodina, Srbija.
Istoričarka umetnosti, kustoskinja, vizuelna umetnica, performerka
Obrazovanje:
2005. diplomirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu
2009. godine magistrirala na Interdisciplinarnim poslediplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na Grupi za scenski dizajn
2006. godine upisuje II godinu doktorskih studija na istom univerzitetu na Grupi za teoriju umetnosti i medija.

kuda.produkcija