Filozofija grupe Praxis i Korčulanska letnja škola kao mesto sećanja

kuda.

Filozofija grupe Praxis i Korčulanska letnja škola kao mesto sećanja
Međunarodna konferencija RLS za jugoistočnu Evropu
13. do 16. oktobar 2011. godine, Korčula

Međunarodna konferencija RLS u jugoistočnoj Evropi planirana od 13. do 16. oktobra 2011. godine, na ostrvu Korčula, u Hrvatskoj. „Humanistički marksizam“ u susretu s „kritičkom teorijom“ – tako bi se moglo opisati to intelektualno savetovanje, koje se svakog avgusta, u periodu od 1963. do 1974. godine, održavalo u okviru Korčulanske letnje škole. Herbert Markuze (Herbert Marcuse), Ernst Bloh (Ernst Bloch), Lusijen Goldman (Luicen Goldmann), Erih From (Erich Fromm), Jirgen Habermas (Jürgen Habermas), Karel Kosik i Zigmund Bauman (Zygmunt Bauman) samo su neki od čuvenih učesnika/ca tog skupa, koji se održavao u organizaciji jugoslovenske grupe „Praxis“, u cilju okupljanja kritičkih intelektualaca sa Istoka i Zapada.

Mimo granica blokovskih podela iz vremena Hladnog rata, učesnici/e tog skupa tragali/e su za putevima emancipacije. Pri tom, u središtu filozofije jugoslovenske grupe Praxis stajalo je odbacivanje dogmatskog sovjetskog marksizma i okretanje ka ljudskom subjektu kao stvaralačkoj snazi.

Konferencija planirana za leto 2011. ima za cilj da obnovi diskusiju koja je potisnuta iz istorijske svesti, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, kao i da Korčulansku letnju školu označi kao evropsko mesto sećanja. To bi trebalo da doprinese otvaranju mogućnosti za rekonstrukciju i obnovu emancipatorske levice na prostoru bivše Jugoslavije. Ovu manifestaciju organizuju kancelarija RLS u Beogradu i kulturni forum RLS, zajedno s bivšim članovima grupe Praxis. Jezici konferencije su srpski/ hrvatski i nemački.

Call for Papers
"Praxis" – Europsko mjesto sjećanja
Konferencija o jugoslavenskoj "Praxis filozofiji" i "Korčulanskoj ljetnoj školi", 1963 – 1974

Više o temama potencijalnih izlaganja i krajnjem roku za slanje sažetka, pogledajte u .pdf fajlu u prilogu ovoj stranici.

kuda.produkcija