Feministička školica u CK13, 8. mart

kuda.

NOVOSADSKA LEZBEJSKA ORGANIZACIJA - NLO i OMLADINSKI CENTAR CK13 Međunarodni dan žena, 08. MART u 18h U okviru programa Feministička školica, javni razgovor na temu: Srpski jezik i ženski rod Pitanje da li srpski jezik može da izdrži ženski rod, posebno kada je reč o određenim zanimanjima, podvodi se pod različite teme, i uvek mu se traže razlozi. Činjenica je, tema je aktuelna i pitanje je postavljeno. Da li je reč o političkoj korektnosti o kojoj se govori u pogrdnom smislu, ili “preterivanju” feministkinja koje svuda traže razloge za političku borbu, ili neke žene samo imenuju sebe kako osećaju. Ipak, je li verovatno da žene u ovom društvu moraju biti hrabre da bi o sebi govorile u ženskom rodu? Gošća: SVENKA SAVIĆ redovna profesorka Psiholingvistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1989; od 2010. profesor emeritus na Univerzitetu u Novom Sadu. Gostujuća je profesorka na mnogim univerzitetima u zemlji i svetu. Koordinatorka je Ženskih studija i istraživanja (1997-2008). Od 2004. do danas na UNS koordinira Školu romologije. Niz godina je bila predsednica Društva za srpski jezik i književnost Vojvodine. Objavila je sama (ili sa saradnicima) 25 knjige na srpskom i stranim jezicima iz: lingvistike i psiholingvistike. Predaje: Analizu diskursa, Psiholingvistiku i Uvod u lingvistiku, Teorije rodnosti, Jezik i rod na UNS. Feminističku teologiju (na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu), Uvod u romologiju na UNS.