Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli! - zbornik (anti-) konferencije

  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org
  • kuda.org

Naslov zbornika Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!

Zbornik tekstova sa (anti-) konferencije Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli!, održane 27&28. februara 2014. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, u produkciji i organizaciji kuda.org.

Urednici zbornika i konferencije: Howard Slater & kuda.org

Sadržaj zbornika:

Bud’ i ti ljevičarski aktivista!, Deo 2: Ljevičarske konferencije i letnje škole, Grupa za orgonsku terapiju komunizmom

„Sitting In”, Od autodidaktizma do podizanja nesvesnog, Howard Slater

Londonski Antiuniverzitet – Uvod u deinstitucionalizaciju, Jakob Jakobsen

Slučaj osujećenog (doktorskog) rada, Nikoleta Marković

Mesto kompetencije, Petar Atanacković

Dietzgenov monizam ulazi u dvadeseti vek, Fabian Tompsett

Učiniti da se nešto dogodi – Komuniciranje sa nevidljivim, Kasper Opstrup

Anti-istoricizam anti-/-slobodnog univerziteta, Branka Ćurčić

Zakuska u februaru, 1971/2014, Zoran Gajić

Zbornik takođe sadrži muzički CD sa zvukom sa prvog dana (anti-) konferencije, u trajanju od 30’, pod nazivom "9th Channel: Solidarnosk".

Vreme i datum čitanja tekstova u okviru konferencije - Od 19:00 do 19:30, 27. februar 2014.

Zvuk sa muzičkog CD-a je moguće poslušati na: https://soundcloud.com/kuda-org/9th-channel-solidarnosk-27022014 Izdavač Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad www.kuda.org ISBN 978-86-88567-11-4

Godina izdanja 2014. Jezici zbornika srpsko-hrvatski i engleski

Prevod & korektura Howard Slater, kuda.org & GKP

Grafičko oblikovanje kuda.org & SPUTNJIK

Fotografija na koricama Inspirisano dokumentacijom sa Antiuniversity of London, 1968. Fotografisano marta 2014. u Omladinskom centru CK13. kuda.org

Unutrašnja korica Inspirisano vizuelnom poezijom Boba Cobbinga na koricama jedinog časopisa koji je objavio Antiuniversity of London, 1968. pisaća mašina TOPS M 1, kuda.org & Erorr

Ilustracije na žutim stranicama Fotografije „orečeničene“ tkanine, nastale tokom diskusije drugog dana konferencije, 28. februar 2014.

Štamparija Daniel print, Novi Sad

Tiraž 500

Zbornik je objavljen pod copy-leftom.

Publikacija je objavljena u okviru projekta „Proširena estetska edukacija: umetnički eksperiment i politička kultura u doba mreža“, koji se realizuje u saradnji kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette i Mute iz Londona. Celokupan projekt je finansiran podrškom programa Kultura 2007– 2013 Evropske unije. Ostala podrška: Evropska kulturna fondacija Amsterdam, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Fondacija za otvoreno društvo Beograd, Zavod za kulturu Vojvodine i Uprava za kulturu Novog Sada. Ova publikacija ukazuje samo na stavove autora i Evropska komisija ne može da bude odgovorna za bilo kakvu dalju upotrebu koja može da proizađe iz informacija objavljenih u ovoj publikaciji.