Deep Search: politika pretraživanja izvan Google-a

kuda.

Publikacija Word-Information Institutehttp://world-information.org/wii

Konrad Becker/ Felix Stalder [eds.] Studienverlag & Transaction Publishers, 220 str. ISBN 978-3-7065-4795-6

 

Informacije su beskorisne ako ih nije moguće pronaći pa nije slučajno da se pretraživač poput Google search-a pretvorio u jednu od najznačajnijih kompanija novog veka. Oni nikada nisu samo praktični alati za rešavanje preopterećenja informacijama. Takve kognitivne tehnologije uključuju i političku filozofiju u naizgled neutralan kod.

„Deep Search je najdublji skup izjava i pitanja na novoj univerzalnoj mašini, pretraživaču. Znanje o mrežama i načinima njihovog sortiranja polazi od osnova politike, kulture i formiranja života, a ne od onoga što jeste jednostavno tehnički ili pravno moguće. Ova knjiga zahteva da se upotrebi. " Matthew Fuller, Goldsmiths,, Univerzitet u Londonu, autor Medijskih ekologija

„Ova kolekcija dospeva u srž najvažnijih pitanja koja se tiču našeg globalnog informacionog ekosistema: da li će„ meka snaga “jedne, dve ili tri korporacije izvršiti neprimeren, ili neotkriven uticaj na ono što smatramo važnim, lepim ili istinitim? Šta su mogućnosti otpora? Koji su ispravni putevi za zakon, politiku i lični izbor? Ova knjiga nas vodi kroz ove izazove kao niko drugi pre toga. " Siva Vaidhyanathan, Univerzitet u Virginiji, autor knjige The Googlization of Everithing

„Deep Search“ obuhvata 13 tekstova koji istražuju društvene i političke dimenzije našeg snalaženja u dubokim morima znanja. Šta dobijamo, a šta gubimo kada pređemo sa analognog na digitalni informativni poredak? Kako se proizvodi računarski čitljiv značaj, kako se značenje uključuje u mašinsku komunikaciju? Gde je emancipatorski potencijal pristupa tako velikim količinama informacija? Koje su opasnosti oslanjanja na pretraživače? I postoje li pristupi koji ne slede trenutno dominirajuću paradigmu Google-a? Ova pitanja kulture, konteksta i klasifikacije u informacionim sistemima ne bi trebalo zanemariti, jer ono što je u pitanju nije ništa manje nego kako mi kao pojedinci i institucije dolazimo do saznanja o svetu. Jer ono što se ne može naći ne postoji.

Članke pisali: Konrad Becker, Robert Darnton, Paul Duguid, Joris van Hoboken, Claire Lobet-Maris, Geert Lovink, Lev Manovich, Katja Mayer, Metahaven, Matteo Pasquinelli, Bernhard Rieder, Theo Röhle, Richard Rogers, Felix Stalder & Christine Mayer.

kuda.produkcija