Novi program stručnog boravka za umetnike u Jugoistočnoj Evropi. Program "Backyard residencies" ima za cilj da obnovi i uspostavi veze između umetnika i lokalnih umetničkih scena u zemljama Jugoistočne Evrope. ŠTA PROGRAM NUDI? Dvanaest odabranih umetnika će imati priliku da provede 6 do 8 nedelja u jednoj od tri nezavisne umetničke institucije u Rumuniji, Turskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Program stručnog boravka umetnika će se odvijati od juna 2006. do juna 2007. godine.
Institucije-domaćini: Vector Association, Jaši, Rumunija, Platform Garanti Contemporary Art Centre, Istanbul, Turska, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad-Beograd, Srbija i Crna Gora

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Program je otvoren za prijavljivanje umetnika iz sledećih zemalja: Rumunija, Bugarska, Turska, Grčka, Albanija, Makedonija, Srbija i Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Krajni rok za podnošenje prijava: 1. maj 2006. godine

Sve prijave se podnose na engleskom jeziku, u elektronskoj formi ili regularnom postom na adresu jedne od institucija (u zavisnosti od izbora).

Za dalje informacije:
- detaljan opis programa strucnog boravka
- prijavna forma.pdf
- prijavna forma.word document

kuda.produkcija