APSOLUTNO SADA (asocijacija APSOLUTNO 1993–2005)

kuda.org

APSOLUTNO SADA (asocijacija APSOLUTNO 1993–2005)

Izložba se sastoji od tri čina: SMRT | KONFUZIJA | RASPRODAJA

Kustoskinje: Inke Arns i Gordana Nikolić

Otvaranje: četvrtak, 15. januar u 19h | N

Izložba APSOLUTNO SADA: smrt, konfuzija, rasprodaja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (januar / februar 2015), predstavlja izbor radova i dokumentacije asocijacije Apsolutno kroz tri "scenografije" koje se kao tri čina smenjuju tokom mesec dana trajanja izložbe. Ova izložba reaktuelizuje tri filozofske teme kao dramske činove oko kojih se koncentriše većina radova Apsolutno: smrt, konfuziju i rasprodaju, a koje mogu da budu "okidač" za čitanje onoga što je sada. Tri "eshatološka" čina sadrže reinstalacije "starih" radova asocijacije u muzejskom prostoru, koji mogu da se čitaju i kao jedna moguća interpretacija novije istorije Socijalističke (Federativne) Republike Jugoslavije (S[F]RJ) / Republike Srbije. Svaki čin predstave otvara pozdravna mantra u video radu Dobro veče, koja nas kao déjà vu postavlja u situaciju preklapanja iskustva od pre dve decenije i aktuelnog trenutka. Samo kratak osvrt na društveni i politički mainstream u Srbiji 90-ih godina i ovog danas, zapravo, ukazuje da su glavni akteri desno orijentisane političke scene 90-ih, danas, nakon predaha tokom prve decenije u novom milenijumu, opet prisutni, na istim pozicijama, a mistično pomračenje se čini podjednako blizu kao i 1996. godine. Međutim, ovako postavljena drama (tragedija) u tri čina ne mora da ima linearni tok čitanja, jer sami koncepti, zapravo, nisu dijahronijski fiksirani, već osciliraju i iskrsavaju u vremenu kao nestalne kategorije, pa tako ove teme u drugačijoj postavci, mogu odgovarati i jednoj globalnoj eshatološkoj kompoziciji.

Prva tema izložbene postavke je SMRT. U eshatologiji (filozofskoj ili teološkoj),zagledanoj u budućnost, smrt ima poseban status i zadobija vibrantnije značenje od prostog biološkog kraja. Smrt postaje uslov za niz transcendentnih događaja i procesa ili reinkarnacija kojim se dostiže apsolut (idealistički: bog, duh; materijalistički: materija) i novi krajnji poredak postojanja. Islamska filozofija čak poredi smrt sa snom i naziva je "počinkom između dva buđenja" (Al-Gazali). Iz te perspective tumačenja, na izložbi se radovima Absolutely Dead i A.Trophy markira trenutak produžene smrti socijalističke Jugoslavije i utopije radničkog samoupravljanja, kao i celokupnog sistema socijalističkih vrednosti i njene tranzicije / reinkarnacije u drukčiju sistemsku formaciju kapitalizma... (G.Nikolić_ Eshatologija)

Asocijacija APSOLUTNO osnovana je 1993. godine u Novom Sadu. Članovi asocijacije su bili Zoran Pantelić, Dragan Rakić (1957-2009), Bojana Petrić i Dragan Miletić (član od 1995. do 2001). Od 1995. godine produkcija asocijacije je potpisivana bez navođenja ličnih imena članova, i kolektiv razvija interdisciplinarni proces rada i medijski pluralizam. Naziv asocijacije – apsolutno- je prilog (a ne imenica), te se često pojavljuje u nazivima radova u igri reči sa namerom da se naglase određena značenja.

Produkcija asocijacije APSOLUTNO proistekla je iz vizuelnih umetnosti, da bi se vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja sa ciljem da se otvore mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Ovakav istraživački proces bio je otvorenog karaktera i usmeravan na najrazličitije pojave u okruženju. Projekti su se često realizovali na javnim mestima ili lokacijama posebne namene (npr. brodogradilište, most, groblje, granični prelazi itd.), a u zavisnosti od ideje projekta i u različitim formatima: video, štampani materijali, instalacije, akcije, site specific projekti, audio, web projekti, itd.
Umetnička aktivnost kolektiva prestaje 2005. od kada je iskustvo transferisano i integrisano u nove oblike za kreiranje uslova i propitivanje umetničke produkcije i umetničkog organizovanja (Centar_kuda.org, Novi Sad; VacuumPack, Sombor). www.apsolutno.net

----------------

petak, 16. januar u 17h
CHRISTIAN VON BORRIES, dirigent, flautista, kompozitor, producent i reditelj (Berlin, Nemačka)

Nakon THE DUABI IN ME i MOCRACY- NEVERLAND IN ME, IPHONECHINA, novi film Kristiana fon Borisa u saradnji sa Liu Jan postavlja hipotetičko pitanje:
Ako bi kompjuterska kompanija Apple bila država, da li biste vi, gledaoci, želeli da živite u Apple ili u Kini?

Film Kristiana fon Borisa / Christian von Borries (reditelj) i Liju Jan / Liu Yan (beta - tester)

Hu Mengchu, Ling Zhu and Nora Wehofsits, komunikatori

Ute Adamczewski, urednik

Projekcija filma: IPHONECHINA, 70 min, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=5LGFoJWMwj8

----------------
Datumi i satnice vođenja–prezentacija u prilogu i na www.msuv.org

Produkcija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Pokrovitelj muzeja: Pokrajinski sekreterijat za kulturu i javno informisanje

Podrška izložbe: Goethe-Institut Belgrad, Grad Novi Sad, Hartware MedienKunstVerein Dortmund, Halogen

Podrška godišnjeg programa: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Zahvalnost: Goethe-Institut Belgrad, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Jovan Milinov Toba i Albert Molnár - Halogen, Novi Sad

kuda.produkcija