“Anti-Zid – Prilog za manje-više dovršeno razumevanje nadrealizma” - poetski prepev i transdukcija Howarda Slatera u izdanju kuda.org

 

 Anti-Zid Prilog za pravilnije shvatanje nadrealizma - knjiga u izdanju kuda.org

 

 

Anti-Zid Prilog za pravilnije shvatanje nadrealizma

Mystić Constructions & The Boring One, Nadrealistička izdanja, Beograd, 1932.

Poetski prepev i transdukcija Howard Slater, London/Novi Sad 2017.

Anti-zid je proizašao iz jednog od mnogo koraka u saradnji kuda.org i GKP sa Howardom Slaterom tokom nekoliko prethodnih godina. Ova poslednja saradnja okupila nas je oko zajedničkog interesa za manje poznate manifestacije nadrealističkog pokreta, kako lokalno tako i na svetskoj razini. Tako Anti-zid predstavlja tačku povezivanja („lađa komunikacije“) beogradske nadrealističke grupe i onih sa Antila koje su se okupile oko časopisa Légitime Défence i Tropiques.

Takođe, ovaj proces je postao sredstvo političke i afektivne supstance umetničke organizacije sada i ovde, kao i u prošlosti: Infra- i našOrganizacija, politika kao mišljenje, na distanci prema državi i političkim partijama jesu samo neke od zajedničkih tema ugrađenih u poetsku i eksperimentalnu transdukciju Anti-zida, koji su originalno napisali Marko Ristić & Vane Bor i koji su objavili Nadrealistička izdanja u Beogradu 1932. godine. Ova transdukovana knjiga, nadamo se, pomoći će nam da savladamo sopstvene zidove.

 

Prethodni zajednički rad:
Anomija/Bonhomie - prevod knjige Hovard Slater na srpski-hrvatski jezik:
http://http://www.metamute.org/community/your-posts/translation-anomiebonhomie-serbo-croatian

Fakultet za de-programiranje zastarelosti! Dobrodošli! - konferencija & rider:
http://kuda.org/en/reader-konference-faculti-de-programming-obsolescence-velcome-published-kudaorg

 

Urednici:

Howard Slater, Centar za nove medije_kuda.org & Grupa za konceptulanu politiku

Prevod, korektura i lektura: Howard Slater, kuda.org & GKP

 

Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

www.kuda.org

 

Godina izdanja: 2017

Jezici izdanja: srpsko-hrvatski i engleski

Grafičko oblikovanje: kuda.org & SPUTNJIK

Ilustracija: Autoportret, Radojica Živanović Noe, Reprint almanaha “Nemoguće–L` impossible” iz 1930. Izdavač: Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

ISBN 978-86-88567-20-6

 

Publikacija je objavljena u okviru projekta „Proširena estetska edukacija“ 2015/2017, koji se realizuje u saradnji Centra_kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette iz Berlina i Kulturtreger/Booksa iz Zagreba.

http://www.kuda.org/sr/pro-irena-estetska-edukacija-aesthetic-education-expanded-2015-2017

Celokupan projekt je finansiran podrškom programa Kreativna Evropa 2014-2020 Evropske unije, Evropske kulturne fondacije iz Amsterdama - BAC program, Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.

--

Projekat "Proširena estetska edukacija" su podržali: