Akademie Schloss Solitude (2008-2015)

U periodu od 2008 do 2015. godine, Centar_kuda.org je učestvovao u bilateralnom programu razmene umetnika/ca, u trajanju od tri meseca u saradnji sa Akademie Schloss Solitude, Štutgart, http://www.akademie-solitude.de/

U okviru ovog residency programa više umetnika, arhitekti i istoričara umetnosti imali su priliku da borave i realizuju svoje projekte u Štutgartu na Akademie Schloss Solitude:

Dubravka Sekulić se bavi temama transformacije javnog prostora u suvremenim gradovima, javnim dobrima i prostornom pravdom, kao i prostornim posljedicama neoliberalnog planiranja. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je radila kao suradnica u nastavi. Bila je stipendistica Akademije Solitude u Stuttgartu, u okviru programa istočnoeuropske razmjene, kao i istraživačica na odsjeku za dizajn Jan van Eyck Akademije u Maastrichtu. Doktorantica je na katedri za povijest i teoriju arhitekture Više tehničke škole (ETH) u Zürichu. Od njezinih recentnih projekata valja izdvojiti izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu iz 2012. godine pod nazivom "Tri tačke oslonca: Zoran Bojović", u kojoj se kroz fokus na projekte Zorana Bojovića i Energoprojekta u Africi i na Bliskom Istoku govori o vezi između jugoslavenskog modernizma i zemalja nesvrstanih, te izložbu i knjigu "Borba za svakodnevicu. Primer Peti park" iz 2011. o borbi jedne zajednice za park u Beogradu. U 2012. objavila je dvije knjige, obje u izdanju nizozemske Jan van Eyck Akademije: "Glotzt Nicht so Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade" [Ne bulji tako romantično! O ekstralegalnom prostoru u Beogradu] i, zajedno sa Žigom Testenom i Gal Kirnom, "Surfing the Black" [Surfujući crno] o jugoslavenskom crnom valu u filmu. Trenutno radi na knjizi pod radnim nazivom "Planning for the Unexpected – Sourcebook for Urban Struggle" [Planirati za neočekivano – Čitanka za urbanu borbu] koja se temelji na iskustvima regionalnih inicijativa za pravo na grad, a za koju je dobila stipendiju Kraljevskog instituta za umjetnost u Stockholmu.

Dubravka je boravila u residency programu od 01. okrobra 2008 - 31. decembra 2008: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/dubravka-sekulic~p...

 

Danilo Prnjat (rođen u Herceg Novom, živi u Beogradu) je umetnik koji interveniše u domenu političke realnosti eksplicirajući određene društvene probleme izvođenjem različitih vrsta projekata: od intervencija u javnom prostoru, akcija i kontraverznih, ponekad i zakonski problematičnih manipulacija (uključujući medijske manipulacije) do participativnih projekata socijalnog tipa. Njegov rad zalazi u domen aktivizma, pri čemu umetnik često deluje putem ekcesa, kao gerilac koji upada u sistem i radi iznutra. Kritičko delovanje Danila Prnjata je posredno, a implicitna kritika koja zahteva od recipijenta određeni intelektualni angažman je u funkciji dela.

Dosadašnji rad ima genezu razvoja kako tematski tako i u formi umetnosti koju umetnik praktikuje. Odnosom nacionalizma i kapitalizma i problemom suvereniteta se bave raniji radovi, mahom realizovani u formi performansa, intervencija u javnom prostoru i procesualnih radova. U “Tempo projektu” realizovanom pre proglašenja nezavisnosti pokrajne Kosovo kada su na meti nacionalista bili strani investitori u Srbiji, umetnik je dostavio lažnu dojavu o postavljenoj bombi megamarketu “Tempu”, tada u vlasništvu srpskog investitora (tajkuna). Ovim činom, umetnik je pokušao da izvede inverziju recepcije javnosti oblikovane medijima o uzročniku kosovskog problema – od određenosti problema spoljnom politikom na fokus na unutrašnju. U akciji “Očevi i oci” umetnik je pratio sina srpskog političara Nenada Čanka (lider Vojvodjanske autonomaške stranke) usnimivši ga kako detektorom za metal traži rimski kovani novac na njivama te autonomne pokrajne. Projekat “Otkup” je podrazumevao kupovinu tri dela kosovskih umetnika i proglašenje tog čina kupovine sopstvenim umetničkim radom u Srbiji, provocirajući time mehanizme razvlašćenja kulture Kosova. U intervenciji “Lilly” organizovao je upad 200 muškaraca u najveću srpsku parfimeriju u gradu čime se ukazivalo na međuzavisnost “vojničkog” vaspitanja muškaraca i korporativne politike kapitalističkih društava. Od 2012. fokusirao se na participativne i grupne projekte u vezi sa ekonomijom, poput projekta “Socijalna ekonomija” gde su se pokušale razviti alternativne metode razmene materijalnih dobara u društvu u kome se zbog otvaranja zemlje za slobodno tržište sa EU, pojavilo mnogo neumreženih viškova (hrane), a siromaštvo i glad su rapidno porasli. U radu “Otvorena škola ekonomije” umetnik je organizovao zajednička učenja alternativnih ekonomskih teorija u javnom prostoru i pokušao da mapira pozitivne, alternativne i samoodržive prakse razmene koje se odvijaju na mikro-nivou i nemaju vidljivost u društvu.

U svom radu Prnjat nastoji da prevaziđe ustaljene granice umetnosti, te odnose između umetnosti i društvene realnosti. Jedan je od osnivača i urednika portala za savremenu umetnost i umetničku kritiku DeMaterijalizacija umetnosti  (www.dematerijalizacijaumetnosti.com).

http://daniloprnjat.com/sr/

Danilo  je boravio u residency programu od 01. eptembra 2009 - 30. novembra 2009. i 01. april 2010 - 30. april 2010: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/danilo-prnjat~pe1525/ u okviru kog je realizovao rad pod nazivom "Wedding Pieces": http://daniloprnjat.com/sr/wedding-pieces/

 

Ana Vilenica je rođena 1978. u Pančevu. Autorka je brojnih tekstova u oblasti kritike, teorije i istorije umetnosti. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistarske studije iz Scenskog dizajna završila je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Doktorirala je na Grupi za teorije umetnosti i medija Interdisciplinarnih postdiplomskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Urednica je žurnala uz)bu))na))), knjige Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu (uz)bu))na))), Beograd, 2013) i ko-urednica (sa kuda.org) knjige Na ruševinama kreativnog grada (kuda.org, Novi Sad, 2012).

Ana je boravila u residency programu od 04. oktobra 2010 - 31. decembra 2010: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/ana-vilenica~pe1539/ u okviru koga je realiyovala projekat (uz)bu))na))) : http://uzbuna.org/yu

 

> Kontekst kolektiv je osnovan 2007. godine u Beogradu, Srbija, i autonomna je umetničko-medijska organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti, kulture i medija sa širim društvenim delovanjem. Kontekst kolektiv organizuje novinarske seminare i uređuje web-portal MAŠINA na kojem redovno objavljuje tekstove o društveno-političkim prilikama u regionu. Web stranica kolektiva: https://kontekstprostor.wordpress.com/

Dva člana Kontekst kolektiva - Vida Knežević i Marko Miletić - boravili su u ovom residency programu u periodu od 01. oktobra 2012 - 31. decembra 2012

http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/vida-knezevic~pe3479/

http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/marko-miletic~pe3480/

 

Aleksandar Bede je arhitekta iz Novog Sada. Studirao je arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno je na doktorskom studiju urbanizma na Sveučilištu IUAV u Veneciji, gde se bavi istraživanjem nasleđa urbanih i teritorijalnih modernizacija na tlu Vojvodine iz vremena jugoslovenskog socijalizma te njihovom stanju danas. Učesnik je nekoliko lokalnih inicijativa u polju nezavisne kulturne scene te pokretač i saradnik na nekoliko istraživačkih projekata u kojima se susreću kulturne i urbanističke politike.

Aleksandar je boravio u ovom residency programu od 01. oktobra 2013 - 31. decembra 2013: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/aleksandar-bede~pe... u okviru kog je realizovao projekat i publikaciju pod nazivom "U paru, za društvo": http://www.akademie-solitude.de/en/publications/projektiv/milena-sibin~n...

 

Nikoleta Marković je doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (s temom Participativne ekonomije i protokoli Slike – Za Sliku je potrebno Dvoje). Izlagala je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Recentne aktivnosti kreću se oko eksperimentisanja sa settingom workshop-a i protokolima umetničke produkcije kao modelima auto-didaktičke edukacije. Njeni su interesi usmereni ka politikama odnosa koje savremena umetnička produkcija i umetničke pozicije uspostavljaju sa publikom, društvom i državom. Živi i radi u Rijeci, Hrvatska.

Nikoleta je na residency programu boravila od 01. oktobra 2014 - 31. decembra 2014: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/nikoleta-markovic~... u okviru koga je realizovala rad pod nazivom "Did (me and) my father kill Yugoslavia too?": http://www.akademie-solitude.de/en/nikoleta-markovic-did-me-and-my-fathe...