JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

 

UTORAK 28.07.2020. u 19h

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

Pridružite se zoom webinaru: https://us02web.zoom.us/j/88217073047

Meeting ID: 882 1707 3047

Razgovor ćete moći pratiti i preko lajv striminga na kuda.org youtube kanalu.

 

Politička ekonomija umetničkih kolektiva je treći u nizu razgovora čija će okosnica biti uticaj dominantnih ekonomskih modela na dinamike rada u umetnosti, načini percepcije političke ekonomije u umetnosti i organizovanje umetnika kao radnika u kulturi. Katja Praznik, istraživačica iz Slovenije koja trenutno živi i radi u Bafalu (Njujork), otvoriće pitanja umetnosti kao rada i pitanja taktičkih prednosti takvog razmišljanja za umetničko organizovanje. Sezgin Bojnik, istraživač iz Prištine koji živi i radi u Helsinkiju, baviće se ulogom umetničkih kolektiva u periodu 'tranzicije' na prostoru bivše Jugoslavije. Njegov fokus se biti na sistemu umetnosti i specifičnim odnosima između umetnosti i ideologije.

 

Serija razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti prostor je za razgovor o samo-organizovanim umetničkim grupama, ad-hoc i mitsko-realnim kolektivima, kao i o infrastrukturama za kolektivnu proizvodnju znanja i borbu za zajednička dobra. Seriju čine tri razgovora koja će se baviti političkom ekonomijom umetničkih kolektiva, društveno-političkim angažmanom umetničkih grupa, kao i imaginacijama o anti-sistemskim kolektivnim praksama u periodu od pre Drugog svetskog rata, tokom socijalističkog eksperimenta u Jugoslaviji, kao i u anti-Jugoslovenskom periodu 1990ih, pa sve to danas.

 

Sezgin Bojnik (Sezgin Boynik) je teoretičar koji živi u Helsinkiju. Doktorirao je na Crnom talasu u jugoslovenskom filmu. Ko-urednik je knjiga: Nationalism and Contemporary Art: Critical Reader (MM & Exit, 2007), History of Punk and Underground in Turkey (BAS, 2008), Noise After Babel: Language Unrestrained (Spector Books, 2015, with Minna Henriksson). Među polednjim tekstovima objavio je: In the Belly of the Beast: Art & Language New York Project (Rab-Rab Journal Vol. 4, No. 2, 2017, with Michael Corris), Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin's Language (Rab-Rab Press, 2018), and Free Jazz Communism (Rab-Rab Press, 2020). Trenutno radi na prevođenju zaumne drame Ilije Ždanovića (Ilya Zdanevich) Yanko, Krul Albanskaya I na zbirci jugoslovenske konkretne i vizuelne poezije koju će objaviti izdavačka kuća OEI. Osnivač je i glavni i odgovorni urenik Rab-Rab Presa u Helsinkiju (www.rabrab.fi).

 

Katja Praznik je docentkinja na Univerzitetu u Bafalu program za Menadžment u kulturi/Odeljenje za studije meija. Autorka je knjige The Paradox of Unpaid Artistic Labor: Autonomy of Art, the Avant-Garde and Cultural Policy in the Transition to Post-Socialism (Ljubljana: Sophia, 2016). Njena nova knjiga Art Work: Invisible Labor and the Legacy of Yugoslav Socialism izlazi na proleće u izdanju University of Toronto Press. U svom istraživačkom radu se bavi pitanjima rada u režimima države-blagostanja, a radove je objavljivala u časopisima kao što su: Social Text, Historical Materialism, ČKZ - Časopis za kritiko znanosti, and KPY Cultural Policy Yearbook, i u zbornicima, među kojima su i NSK From Kapital to Capital (MIT Press 2015), I Crisis and New Beginnings: Art in Slovenia 2005–2015 (Moderna galerija 2015). Pre nego što se preselila u SAD radila je kao freelence radnica u kulturi na nezavisnoj sceni u Sloveniji. Bila je glavna i odgovorna urednica časopisa Maska i deo borbi za poboljšanje položaja radnih uslova za umetnike u okviru Asocijacije Društvo.

 

Koncept i moderacija: Ana Vilenica je stambena aktivistkinja, istraživačica i teoretičarka društvenih pokreta, urbanih promena, stanovanja i umetnosti.

Moderacija četa i tehnička podrška: Darija Medić je stvarateljka i edukatorka, koja kroz poetike jezika, tehnologije i umetnosti istražuje područje korekcije/građenja identiteta i lavirinata savremenih tehnoloških praksi.

 

Video dokument sa prvog razgovora Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva održanog 08.07.2020.

Video dokument sa drugog razgovora Umetničke grupe i društveno politički angažman održanog 18.07.2020.

 

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti se realizuju u okviru projekta Umetnička organizacija. U pitanju je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji se bavi analizom umetničkog (samo)organizovanja u (post)jugoslovenskoj regiji. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan mejnstrima. Projekat pokriva široko istorijsko polje od nadrealizma 1930ih godina, pa sve do danas. Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad nastavlja se i tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula meseca paralelno sa serijom razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti sastajaće se kolaborativna istraživačka radna grupa koja će putem online sesija analizirati i preispitivati materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Projekat otvara prostor za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format predstojećih događaja i sesija je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19 i predstavlja svojevrstan izazov za sve koji su uključeni u ovaj proces.

 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE).

Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAIART Fondacije za umetničke inicijative i lokalnu programsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.