IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA, Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

IZLOŽBA UMETNIČKA ORGANIZACIJA - ART ORGANIZATION, kuda.org&saradnici, JUL 2020.

Galerija SULUV 20-24. jul 2020.

Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

 

Umetnička organizacija je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji realizuje istraživački tim kuda.org sa teoretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić, Stevanom Vukovićem, Anom Vilenicom, Darijom Medić i Anom Peraicom.

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. Projekat pokriva široko istorijsko polje preko diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka.

Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad se nastavio i tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. U tom smislu, ovo istraživanje razmatra načine na koje su se razvijale prakse u prošlosti, da bi se na njih nadovezali, integrisali u ovir znanja i veština sa kojima se danas umetnici upuštaju u samoorganizovane projekte, posebno u savremenom prekarnom neoliberalnom okruženju, i da bi se proglasile za praktično nasleđe koje bi moglo da bude od velikog značaja za obrazovanje današnjih aktera u procesu samoorganizacije u umetnosti.

Tokom jula 2020. godine realizuje se serija online razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti i paralelno rad kolaborativno istraživačkih radnih grupa koja putem online sesija analiziraju i preispituju materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama.

Projekat otvara prostor za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format predstojećih događaja i sesija je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19 i predstavlja svojevrstan izazov za sve koji su uključeni u ovaj proces.
 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org iz Novog Sada sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE).

Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAIART Fondacije za umetničke inicijative i lokalnu programsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.