Tvrđava koja nestaje, Jamie King (2005)

Biography: 

Jamie King ([email protected]) je pisac i muzičar, živi i radi u istočnom Londonu. Urednik je Information Politics u MUTE magazinu. Trenutno je na postdoktorskoj stipendiji Dizajn Instituta Univerziteta u Minnesoti istraživajući oblast intelektualne svojine i politike kreativnosti. Jamie je doktorirao na temi istorije interneta i trenutno završava svoj prvi roman. Član je Free Audio kolektiva ANTIFAMILY (www.antifamily.org) čiji poslednji album Prima Luce je nedavno izašao u izdanju Difficult Fun Records.

Jamie King
Summary: 

Tokom svog predavanja, Jamie King je ukazao na nemogućnost ograničenja tj. zaštite intelektualne svojine u umreženom svetu. Jamie je kritikovao sistem zaštite intelelektualne svojine i kopirajta. Kao pozitivan primer naveo je sistem licenci Creative Commons koji se sve više širi, kao zamena za rigidan sistem kopirajta. No, takođe je sa svoje pozicije Jamie King i kritikovao sistem Creative Commonsa koji je po njemu samo modifikacija, ali u suštini prezervacija koncepta intelektualne svojine kao takve. Jamie je pričao o razlozima za projekat "Shivers of sharing": radionici razmene koja je u centru za nove medije - kuda.org trajala dva dana i tokom koje su učesnici u radionici razmenjivali materijale, filmove, programe, muziku... Praksa peer2peer razmene omogućava da ljudi razmenjuju materijale neposredno i direktno bez posredničkih servera, ali i bez fizičkog kontakta, a cilj radionice je bio da se ljudi koji razmenjuju fajlove sretnu, upoznaju i da porazgovaraju o sadržaju koji ih zanima. "... Kako ideja konstituisanog zapadnog subjekta "nestaje" pod mrežnim napadom - povezani smo sa drugima, naš rad se ne odvaja od drugih, sva kulturna produkcija je inherentno kooperativna i sada, po prvi put u četiri stotine godina ovo ponovo postaje jasno... ", Džejmi King

Jamie King je predstavio i MUTE magazin iz Londona. Prvi broj MUTE magazina je izašao 1994. istražuje odnose umetnosti i novih tehnologija sa akcentom na kulturu, politiku i procese globalizacije. Zajedno sa online platformom Metamute, Mute je inicirao projekat OpenMute i YouAreHere u cilju razmene internet alata i znanja (OpenMute) i podrške lokalnih mrežnih inicijativa u istočnom Londonu (YouAreHere). U ovoj tački, Mute se posvetio dugoročnom cilju participativnih radnih modela, principa otvorene organizacije i slobodnog softvera. http://www.metamute.com