Read_me, run_me, execute_me: beleške o software umetnosti, Inke Arns (2004)

Biography: 

Inke Arns (Dr. des. / PhD) je nezavisni kustos i autor koji se fokusira na umetnost novih medija, Internet kulture i istočnu Evropu. Nakon što je provela četiri godine u Parizu (1982-86) studirala je istočnoevropske studije kulture, slavistiku, političke nauke, istoriju umetnosti na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i Amsterdamskom univerzitetu (Erasmus školarina 1992); 1996 teza za magistarski rad "Neue Slowenische Kunst (NSK) - analiza njihove umetničke strategije u kontekstu Jugoslavije u '80-tim." (objavljeno 2002). U 2004 je završila doktorske studije na Institutu za slavistiku na Humboldt univerzitetu u Berlinu. Njena disertacija "Stvari u ogledalu mogu biti bliže nego što se čini. Avangarda u retrovizoru.", istražuje paradigmatsku promenu u načinu na koji umetnici sagledavaju istorijsku avangardu u vizuelnim i projektima medijske umetnosti u '80-tim i '90-tim na prostoru bivše Jugoslavije i Rusije.

Inke Arns
Summary: 

Heuristički termin "softver art" označava umetničku aktivnost koja kroz softver, kao medij, dopušta kritičku refleksiju samog softvera ( i njegov uticaj na kulturu). Softver art se ne odnosi prema softveru kao prema praktičnom, nevidljivom alatu pomoću kojeg ostvarujemo vidljiv rezultat na površini, već naprotiv, fokusira se na kod samog programa - čak i kada kod nije dostupan ili postavljen u prednji plan. Softver art čini vidljivim estetski i politički potkontekst naizgled neutralnih tehničkih komandi (F. Cramer). Čineći to, softver art je moguć na nekoliko različitih nivoa: može biti lociran na nivou izvornog koda, na nivou apstraktnih algoritama ili na nivou rezultata generisanih određenim programskim kodom. Stoga nije iznenađenje postojanje velikog broja softver art radova koji se kreću od tzv. "Codeworks" koji se uglavnom sastoje od ASCII-Code (koji nisu izvršni), preko eksperimentalnih web pretraživača (npr. "WebStalker", 1997), pa do potpuno izvršnih programa (fully-executable programmes). U poslednje vreme sve je veća konfuzija između pojma "generativna umetnost" (generative art) i "softver art" (software art) koja čini nejasnom granicu između ove dve oblasti. Zato je neophodno napraviti jasnu razliku između ova dva pojma. Inke Arns je uglavnom govorila o sledećim projektima: **Projekt Gnutenberg/textz.com: walser.php (2002) http://textz.com/trash/ http://textz.com/trash/readme.txt **Robert Luxembourg: "Konceptualna kriza privatne svojine kao krize u praksi" (2004) http://www.rolux.net/crisis/index.php **Dragan Espenschied & Alvar Freude: insert_coin (2001) http://odem.org/insert_coin/