kuda.

Prezentacija projekta „Umetnost uvek ima posledice“ u Hordaland Art Centre, Bergen, Norveška

Hordaland Art Centre, Bergen, Norveška, organizuje dan prezentacije i razvoja novih razmišljanja o tome kako gledati i istraživati izložbene prakse, jednodnevni seminar + okrugli sto sa četiri kustosa Brankom Ćurčić, Dorom Hegii, Magdalenom Ziołkovska i Jelenom Vesić

Petak 4. mart 10.00 - 16.30.

 

Od 2008. do 2010., Umetnost uvek ima posledice bila je saradnička platforma koju su organizovali centar_kuda.org (Novi Sad, Srbija), tranzit.hu (Budimpešta, Mađarska), Museum Sztuki (Łodz, Poljska) i Što, kako i za koga / WHW (Zagreb, Hrvatska).

Projekat je istraživao prakse kroz koje umetnost doseže svoju publiku i njihov značaj za šire odnose između umetnosti i društva, fokusirajući se na četiri tematska dela: istoriju izložbi, tekstove umetnika, idejni dizajn, tipografiju i institucionalne arhive.

Naslov preuzet iz teksta umetnika Mladena Stilinovića pod naslovom Footwriting (1984) sugeriše istragu u pogledu posledica po umetnost u odnosu na stvarnost, ali i u smislu unutrašnjih umetničkih postupaka kojima se umetnost uvek 'ograničava' da bude umetnost .

Ovaj seminar će ponovo razmotriti nekoliko aspekata projekta u vezi sa praksom izložbe etha i institucionalnih arhiva, posebno u četiri predavanja pod nazivom „Istraživanje prošlosti sa pogledom u budućnost“ autorke Branke Ćurčić (urednica, nev media centre_kuda.org , Novi Sad), „Nevidljiva istorija izložbi. Paralelne hronologije“ Dore Hegii (direktor, tranzit.hu, Budimpešta), „Iznošenje arhive - TENDER MUSEUM Marisia Levandovska“ Magdalene Ziołkovske (kustos, Muzej Sztuki, Łodz) i „Politika istorizacije i kanoni savremenosti: slučaj Političke prakse (post) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01“, autorke Jelene Vesić (kustos i urednik, Prelom Kolektiv, Beograd).

Popodne će biti provedeno u diskusiji zasnovanoj na ključnim pitanjima govornika.

Pozvani ste da učestvujete na seminaru i okruglom stolu i nadamo se da ćete biti prisutni ceo dan. Program je besplatan, a ručak je za sve.

Veb linkovi:http://www.artalways.org/ / www.kunstsenter.no /

Raspored

10.00 - 10.10 - registracija i kafa

10.10-10.30 - uvod / Anne Szefer Karlsen

10.30-11.15 - „Politika istorizacije i kanoni savremenosti: slučaj političkih praksi (post) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01“ Jelene Vesić
Na osnovu stavova i stavova pretpostavljenog lokalnog izložbenog projekta Političke prakse (post) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01 Vesić će napraviti opštu analizu konteksta produkcije „savremenog“, kao i njegovih institucija, praksi i diskursa .

11.15-11.25 - Kratka pauza

11.25-12.05 - „Istraživanje prošlosti (dok) gledanje u budućnost“ Branke Ćurčić
Na osnovu dva istraživačko-izložbena projekta „Kontinuirana umetnička klasa - novosadska neo avangarda 1960-ih i 1970-ih“ i „ID: Ideologija dizajna“, rasprave o ekonomskim i kulturnim reformama, posledice prestrukturiranja društvenih i političkih život i efekti državne kulturne politike na površinu kulturne proizvodnje. Korisni citat: „Za koju svrhu postoji rasprava o istočnoevropskim raspravama o komunizmu, ako ne treba tražiti obnovu leve teorijske tradicije?“ (Ovidiu Tichindeleanu)

12.05-12.30 - Pitanja

12.30-13.00 - „Paralelne hronologije - nevidljiva istorija izložbi“ Dore Hegii
Uspostavljanjem hronologije umetničkih događaja i izložbi postalo je moguće videti važne društvene promene kroz njih. Jedno posebno pitanje bilo je kako izložba postaje događaj i šta se sve može dogoditi na izložbi, pa su glavni fokus postale akcionističke i performativne prakse. Izbor se zasnivao na tome kakvu je javnu ulogu umetnost imala u svoje vreme, kakvu je vezu imala sa međunarodnim trendovima i kako su događaji definisali odnos umetnosti i javnosti.

13.00-14.00 - Ručak

14.00-14.30 - „Iznošenje arhive - TENDER MUZEJ Marisia Levandovska“ Magdalene Ziołkovska
Izložbeni projekat Tendermuseum Marisia Levandovske, zasnovan na arhivi Muzeja Stuki, postavlja pitanja vidljivosti-nevidljivosti, ekonomičnosti poklona kao i druge diskusije kroz metodologiju „njene priče“.

14.30-14.45 - Pitanja

14.45-15.00 - Pauza

15.00-16.30 - Okrugli sto

---------

Branka Ćurčić je urednica programa u  centru za nove medije_kuda.org u Novom Sadu, Srbija (www.kuda.org). Urednica je izdavačkog odeljenja Centra - kuda.read. Fokusira se na ispitivanje kritičkih pristupa prema novoj medijskoj kulturi, tehnologijama, novim kulturnim odnosima, savremenoj umetničkoj praksi i društvenom carstvu. Učestvuje u koordinaciji izložbi, pisanju i organizovanju različitih dometa javnih događaja.

Dora Hegii, istoričarka umetnosti, kustos. Kustos u Ludvig muzeju u Budimpešti između 1996. i 2003, od 2005. direktor tranzit.hu. U ovom okviru pokrenuta je Besplatna škola za teoriju i praksu umetnosti i istraživačka / publikaciona aktivnost. Organizator izložbi, 2008. kustos bijenala Periferic 8, 2010. član tranzit.org, kustos Manifesta 8.

Jelena Vesić je istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja, likovna kritičarka i urednica Preloma - časopis za sliku i politiku. Njen rad je uglavnom posvećen politici predstavljanja u umetnosti i vizuelnoj kulturi. Njena kustoska praksa često eksperimentiše sa okvirima, metodologijama, kontekstualnim i kolaborativnim aspektima prezentacije umetnosti.

Magdalena Ziolkovska radi na Odeljenju za modernu umetnost u Muzeum Sztuki od januara 2008. godine. Magistrirala je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Varšavi i diplomirala je na programu kustoske obuke u Appel arts centre u Amsterdamu. Doktorirala je na Fakultetu za društvena istraživanja i Institutu za istoriju umetnosti (Univerzitet u Varšavi) gde je fokus njenog istraživanja Museum of Current Art (1966)  Jerzy Ludwinski. Od juna 2006. bila je gost kustos u Van Abbemuseum u Eindhoven.

Hordaland Art Center, Klosteret 17, PB 1745 Nordnes, 5816 Bergen, Norveška
Tel + 47 55 90 85 90 [email protected]

kuda.produkcija