OTVORENE KASARNE

U emisiji učestvuje preko 20 protagonista i protagonistkinja iz različitih građanskih inicijativa, udruženja, umetničkih grupa, sportskih udruženja i istaknutih pojedinaca iz Novog Sada.
Summary: 

Ideja TV emisije OTVORENE KASARNE usmerena je na proces promene namene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu sa primerima iz regiona (Ljubljana, Pula), te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije.

 

OTVORENE KASARNE, 27 minuta
produkcija: Centar_kuda.org & saradnici
novinar: Dragan Gmizić
snimatelji: Szilard Kovacs i Orfeas Skutelis
montaza: Csaba Polgar
muzika: Vladimir Rašković
arhitekte: Daniela Dimitrovska i Aleksandar Bede

 

OTVORENE KASARNE takođe se bave projekcijom i imaginacijom o mogućoj upotrebi vojne infrastrukture (nekada zatvorene, kontrolisane i nepristupačne), u korist zajedničkog interesa mnogih (kao javni, otvoreni i pristupačni prostori).

U emisiji učestvuje preko 20 protagonista i protagonistkinja iz različitih građanskih inicijativa, udruženja, umetničkih grupa, sportskih udruženja i istaknutih pojedinaca iz Novog Sada.

TV emisija OTVORENE KASARNE je ralizovana u sklopu trogodišnjeg regionalnog projekta 'INDIVIDUALNE UTOPIJE, nekad i sad', koji Centar_kuda.org realizuje u saradnji sa Institutom za savremenu umetnost iz Tirane (T.I.C.A) i Centrom za savremenu umetnost Sarajevo (SCCA/pro.ba).