Takođe bismo sa vama - pozvanim saradnicima/cama i partnerskim organizacijama, želeli da podelimo neke od mogućnosti za finansijskom podrškom, koje bi obezbedile stabilniju realizaciju programa i stabilnije produkcijske uslove. U prethodnih 18 meseci, pokušali smo dva puta da se prijavimo na konkurs IPA, ali nismo uspeli da dobijemo grant. Sada se otvara mogućnost da ponovimo prijavu, s obzirom da je aktuelni IPA konkurs otvoren do 10. marta, 2011. godine. Link sa guidelines i detaljima vezanim za aplikaciju se nalazi na adresi: http://www.civilnodrustvo.rs/konkurs.php?page=dokumenti I izdvojeno iz opisa konkursa: U oktobru 2010. godine Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je projekat Podrška civilnom društvu, realizujući tako politiku Evropske komisije koja se odnosi na jačanje uloge civilnog društva na Balkanu. Projekat je deo šireg EU programa za podršku civilnom društvu (tzv. Civil Society Facility) koji je 2008. godine, u okviru IPA instrumenta, formirala Evropska komisija. Sve odabrane projekte realizuju organizacije civilnog društva, koje ispunjavaju kriterijume konkursa, u partnerstvu sa: * Drugim organizacijama civilnog društva iz Srbije, država članica EU i drugih zemalja u regionu, * Kulturnim i/ili obrazovnim institucijama, i * Lokalnim samoupravama.