Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog, Feliks Štalder (2006)

Biography: 

Feliks Štalder je istraživač, pisac i profesor ekonomije medija na Akademiji za umetnost i dizajn u Cirihu. Jedan je od osnivača projekta Openflows (www.openflows.org), internacionalnoj mreži koja je fokusirana na razvoj tehnologije i kulture otvorenog kôda. Više o njegovom radu: http://felix.openflows.org

Feliks Stalder, Beč/Cirih
Summary: 

Predavanje je održano povodom objavljivanja knjige “Otvorena kultura i priroda mreža” Feliksa Štaldera, koja govori o savremenim aspektima kulturne produkcije i potrošnje polazeći od decentralizacije autorstva od individua ka grupama, do brisanja linije između umetnika i njihove publike, organizovanja kulturnih industrija, usvajanja zakona o intelektualnoj svojini, o copyright-u i copyleft-u, statusa samog umetničkog dela i novih procesa u kulturi inspirisanih pokretom za Free and Open Source Software (www.kuda.org/kudaread_ok.htm).

About the book:

Publication: "OPEN CULTURE AND THE NATURE OF NETWORKS"

Author: FELIX STALDER (CH)

Editor: New Media Center_ kuda.org

Editorial series: kuda.read

This book is published as part of the "The Note Book" project, initiated by New Media Center_kuda.org in 2005. Leading publisher and local distribution: Futura publikacije Novi Sad, Serbia and Montenegro ISBN 86-7188-049-4 Co-publisher: Sarajevo Center for Contemporary Art (SCCA) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Co-publisher and the main distributor: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst

Nakon predavanja, u Muzeju savremene umetnosti Novi Sad je održan koncert grupe "Ragman". Koncert novosadske grupe, koja svoju muziku objavljuje pod Creative Commons licencom (www.creativecommons.org) i time omogućuje slobodno i besplatno korišćenje, kopiranje, semplovanje i re-distribuiranje svog rada. Ragman: www.ragman.tk

Narednog dana, u galeriji O3one, Beograd, održana je javna debata pod nazivom "Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog", a učesnici debate su bili: Feliks Štalder, Beč/Cirih, Marcell Mars, Zagreb, kuda.org, Novi Sad Predavanja Feliksa Štaldera u Beogradu su deo festivala “Zoom to Fit” posvećenom gostovanju Richarda Stallmana i ideji besplatnog softvera (GNU/Linux), koji će se održati od 6 – 12. marta u Galeriji O3on i u Domu omladine, Beograd, u organizaciji grupa Free Software Network i Dez.org.

Više o programu na: www.dez.org.yu i www.o3on.co.yu

U okviru samog festivala održana su i dva predavanja Richarda Stallmana. Richard Stallaman (alias RMS) je osnivač GNU projekta i Fondacije za slobodan softver. Radio je u laboratoriji za veštačku inteligenciju MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) do osnivanja GNU projekta. Od početka je aktivan kako u radu na programima tako i na propragiranju ideje. Tvorac je GNU Manifesta, dokumenta koji predstavlja prvi dokument vezan za slobodan softver na svetu, kao i GNU C kompajlera koji predstavlja osnovu GNU/Linux sistema. http://www.stallman.org