kuda.org: Ideologija dizajna i "Umetnost uvek ima posledice" u Zagrebu

  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.
  • kuda.

U okviru izložbe i projekta Umetnost uvek ima posledice (8. maj - 2. jun, Zagreb), kuda.org predstavlja dokumentacionii deo: Ideologija dizajna: Fragmenti o istoriji jugoslovenskog dizajna uz dokumentaciju o izložbi jugoslovenskog grafičkog dizajna Kontakt i novu produkciju – konceptualnu intervenciju holandskog umetničkog i dizajnerskog kolektiva Metahaven (www.metahaven.net).

Ideologija dizajna se bavi kontekstualizacijom praksi i teorije jugoslovenskog dizajna tokom duge istorije te socijalističke zemlje. Kroz seriju dokumentarnih video-intervjua, protagonisti praksi i teorija dizajna, arhitekture, urbanizma i istorije umetnosti, govore o dizajnu kao o interdisciplinarnoj oblasti koja u sebe uključuje domete iz kulture, nauke, arhitekture, tehnologije i umetnosti, a samim tim predstavlja plodno tle za sociološko-filozofske rasprave o tehnologiji i tržištu, o društvenoj i političko-ekonomskoj dinamici i procesu rada. Poseban akcenat projekta postavljen je na diskusije i prakse vođene u vreme socijalističke Jugoslavije koje su pokušavale da definišu: ulogu dizajna u (ne)-tržišnoj socijalističkoj ekonomiji, njegov funkcionalizam i uslovljenost tržištem ili pak društvenu angažovanost, te ulogu dizajna u oblikovanju novog odnosa čoveka prema materijalnim stvarima. Razvijajući progresivne, kritičke i kontradiktorne pozicije, dizajn je istovremeno predstavljao simbol posleratne obnove zemlje pod okriljem procesa industrijalizacije i oslobođenja čoveka od materijalne oskudice, da bi kasnije igrao jednu od glavnih uloga u izgradnji socijalističkog tržišnog društva.

Dokumentarni video zapisi, intervjui, su realizovani sa nekim od najznačajnijih protagonista jugoslovenske teorije i prakse dizajna i istorije i kritike umetnosti, među kojima su: Jerko Denegri i Branko Vučićević iz Beograda, Matko Meštrović i Fedor Kritovac iz Zagreba, Stane Bernik iz Ljubljane i Branislav Dobanovački iz Novog Sada.

Ideologiju dizajna je uredio i producirao Centar za nove medije_kuda.org i prvi put je održana krajem 2009. godine u Novom Sadu (http://www.kuda.org/projekat-i-izlozba-id-ideologija-dizajna). Na ovoj postavci su video-intervjuima pridodati: dokumentacija o izložbi jugoslovenskog grafičkog dizajna

Kontakt koja je prvi put održana 1971. godine u Beogradu i nova produkcija – konceptualna intervencija holandskog umetničkog i dizajnerskog kolektiva Metahaven (www.metahaven.net) kojim se na kritički način aktualizuje i propituje ovo specifično nasleđe. Kontakt - izložba jugoslovenskog grafičkog dizajna, 1971 – 1978. U galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu je 1971. godine uspostavljen Kontakt – godišnja "smotra" najuspešnijeg jugoslovenskog grafičkog dizajna, na inicijativu beogradskog dizajnera Slobodana Mašića (koji je ujedno i dizajnirao sve postere-kataloge ove manifestacije tokom sedam godina njenog postojanja), uz intenzivnu saradnju sa zagrebačkim istoričarem umetnosti, kritičarem i kustosom Radoslavom Putarom (autor uvodnih tekstova i selektor radova), a kasnije i sa slovenačkim istoričarem umetnosti i dugogodišnjim urednikom časopisa Sinteza, Stanetom Bernikom. Kontakt je okupljao najznačajnija imena umetničke i dizajn scene i najuspešnija rešenja dizajna postera, kataloga, knjiga i časopisa tokom 1970-ih godina (mada je jedna manja serija ove izložbe uspostavljena i tokom 1980-ih godina), na taj način akcentujući značajnu jugoslovensku kulturnu produkciju tih decenija. Pored prikaza najrecentnije produkcije grafičkog dizajna iz njegovih centara proizvodnje (Beograd, Zagreb i Ljubljana), takođe i govornim programima oko izložbe uz obavezno uključenje kulturološke i društvene dimenzije dizajna, Kontakt je potencirao neophodnost razmene iskustava i komunikacije između aktera ove discipline na tada još uvek postojećem jugoslovenskom prostoru, neretko nagoveštavajući buduća sredstva (nove komunikacijske tehnologije) i oblike kontakta kulturnih aktera na ovom prostoru i šire. Na osnovama Kontakt-a je 1996. godine uspostavljen Grifon - jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn takođe u Galeriji Grafičkog kolektiva, koja shodno porastu trenda nacionalne identifikacije i njene hegemonije ubrzo biva preimenovan u pregled savremenog grafičkog oblikovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Metahaven

Join In To Sign Out Slagalica – Puzzle, 122 x 170 cm 2010. Dizajneri: Vinca Kruk, Dimitri van Loenen, Daniel Melse, Daniel van der Velden

Ovaj rad je realizovan u obliku društvene igre kojom se predlaže prelaz od “socijalizma” do “društvenosti” (sociability). Reklamni slogan (Geopolitics. Easy to play – Hard to win.) je adaptiran a najpre preuzet iz igre “Mastermind” i odštampan na ovoj slagalici – puzzlama, kombinujući nenametljive boje političkih mapa sa operativnim kontrolama online društvenog umrežavanja. www.metahaven.net