Centar za nove medije_kuda.org je nezavisna kulturna organizacija koja od 2001. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i širu publiku u istraživanje savremene umetničke teorije i prakse, aktivizma i politike. Već više od decenije svojim aktivnostima, kuda.org nastoji kritički da interveniše u sferi istraživanja i umetničkog i društvenog eksperimentalnog delovanja u polju umetničkog i kulturnog stvaralaštva sa pozicija institucionalne kritike i kritike kulturnih politika. U sučeljavanju sa procesima kulturne industrije i kulturalizacije politike i umetnosti, kolektiv pokušava mapirati i osnažiti tačke kritike i otpora komodifikaciji rezultata umetničke produkcije, a onda i pokušaje transformacije i kritike produkcionih odnosa koji se u polju umetničkog stvaralaštva i vanumetničkih društvenih procesa reprodukuju smenom ideoloških i “političkih” matrica, koje su u krajnjoj instanci posledica rekuperacije ljudi.

kuda.org kreira prostor za otvoreni dijalog, eksperimentalnu edukaciju, saradnju i istraživanje, kao i slobodan pristup različitim izvorima znanja. U okviru aktivnosti kuda.org, do sada je organizovano više stotina javnih događaja: predavanja i prezentacija gostujućih umetnika i teoretičara, radionica, izložbi, konferencija i internacionalni izdavački projekat. Tokom godina rada, kuda.org je uspostavio mreže saradničkih kulturnih organizacija i pojedinaca, lokalno, regionalno i internacionalno. Godine 2007. kuda.org je su-osnovao Omladinski centar CK13 (www.ck13.org), jedno od retkih autonomnih prostora posvećenog aktivizmu, samo-organizovanju i nezavisnoj kulturnoj produkciji. Od 2012. godine, kuda.org blisko sarađuje sa Grupom za konceptualnu politiku – GKP (www.konceptualnapolitika.blogspot.rs) iz Novog Sada na zajedničkim projektima, teorijskim istraživanjima, izdavaštvu i politikama stanovanja i lokalne samouprave (kroz projekat „Lokalne politike i urbano samoupravljanje“, www.detelinara.org).

kuda.info