Hot links: o principima oblikovanja iskustva u digitalnom svetu, Dejan Sretenović (2001)

Biography: 

Dejan Sretenović, teoretičar umetnosti i medija, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, saradnik Škole za storiju i teoriju umetnosti Centra za savremenu umetnost iz Beograda i glavni i odgovorni urednik Virco biblioteke.

Dejan Sretenović, Beograd
Summary: 

U okviru predavanja, Dejan Sretenović je predstavio i nova izdanja edicije "Virco", odeljenja za medije i izdavaštvo Centra za savremenu umetnost Beograd : "Metamedije" - izbor tekstova Leva Manoviča i "Digitalne partizane" sa tekstovima umetničko - teorijske grupe Critical Art Ensemble. Dejan Sretenović se usredsredio na fenomen virtuelne realnosti i individualne percepcije virtuelnog okruženja. Zanimljiva je analogija koju postavlja u odnosu na tajnu organizaciju asasina iz XI veka. Naime, po legendi, njihov vođa Hasan Sabah u cilju potpune pokornosti koju je zahtevao od sledbenika, na dan inicijacije u organizaciju, obećao bi im mogućnost da vide raj. On je svoje odaje zaista bio uredio tako da su predstavljale svojevrsni raj sa svim mogućim vrstama bogatstva i uživanja. Dakle, za vreme inicijacije dao bi im vino u koje je stavljao komad hašiša posle kog bi se omamili i zaspali. Budući članovi bi se budili u ovom 'raju' i provodili vreme u njemu dok ne bi opet zaspali. Posle takvog 'iskustva raja' mogli su da reskiraju svoje živote u kasnijim akcijama. Ova analogija sa 'rajem' je primenjiva na iskustvo virtuelne realnosti i obećanja koja nam se nude u vezi sa budućnošću digitalne paradigme. "Metamediji" sadrže tekstove Leva Manoviča u kojima on analizira vizuelne reprezentativne sisteme počev od slikarstva, filma, pa sve do vizuelnih strategija novih medija. Manovič ukazuje na vezu umetničke prakse istorijskih avangardi (posebno ruske) sa nekim osnovnim vizuelnim i tehničkim dometima umetnosti novih medija. Kao polaznu osnovu za svoju tezu Lev Manovič uzima primere umetnika avangarde koji su među prvima koristili princip montaže u filmskoj umetnosti (Džiga Vertov), koji kasnije postaje ultimativni princip windows operativnih sistema. U zborniku tekstova "Digitalni partizani", umetničko-teorijska grupa Critical Art Ensemble-CAE ukazuje na vezu globalnog pankapitalističkog sistema i razvoja ICT (Information and Communication Technologies). Navodeći negativne aspekte razvoja Inteneta i savremenih komunikacijskih tehnologija, CAE ukazuju na ogromne razlike između razvijenih i nerazvijenih zemalja koje se sve više povećavaju, suprotno od proklamovanog utopijskog načela da če razvoj tehnologije doneti blagostanje i da će zemlje trećeg sveta upravo preko nove ekonomije dostići standard severa. S druge strane, u zemljama razvijene tehnologije dolazi do problema otuđenja (ko je rekao Marx?) usled komunikacije koja se sve više posreduje tehnologijom kao i istovremene kontrole koja za objekat ima upravo tu komunikaciju. Kroz ova dva izdanja, Dejan Sretenović je predstavio i dva pristupa u savremenim teorijama medija. Lev Manovič se u svojim tekstovima bavi formalnim karakteristikama novih medija i njihovom vezom sa vizuelnim umetnostima i reprezentativnim strategijama. CAE ukazuju na sociološke implikacije koje donosi Mcluhanovo 'globalno selo', vezu vojne industrije i nove tehnologije, militaristički karakter inteneta uz sve prisutniji sistem nadgledanja i kontrole. www.dijafragma.com/projects/publications.html www.manovich.net/index.html www.critical-art.net/