Festival u opoziciji: Pod oznakom popularno, promocija prevoda knjige Chris Cutlera

Chris Cutler, Ozren Lazić, Howard Slater, Paul Abbott, Zoran Pantelić, Stevan Kovacs Tickmayer
Summary: 

Festival u opoziciji: Pod oznakom popularno, promocija prevoda knjige Chris Cutlera

"Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije"
OUR 'Accompanyings'
26 – 29. oktobar 2016.
Mesto: Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
Organizacija: kuda.org

Razgovor i predstavljanje knjige o političkoj teoriji popularne muzike britanskog muzičara, kompozitora i teoretičara Chris Cultera.

POD OZNAKOM POPULARNO – knjiga Chris Cutlera u izdanju kuda.org

Treba naglasiti jednu primarnu potrebu: da muzičari sami razviju teoriju muzike i kulture izvedenu iz svojih praksi. Takva teorija, praćena borbom za smislene forme, mora da bude početna tačka  našeg delovanja.

Pod oznakom popularno“ predstavlja zbirku eseja o političkoj teoriji popularne muzike britanskog muzičara, kompozitora i teoretičara Chris Cultera.

Promocija knjige i razgovor povodom nje organizovan je u okviru događaja „Festival u opoziciji – umetnosti i politika improvizacije“, u petak 28. oktobra u 20h u CK13. Učesnici razgovora su: Chris Cutler, Ozren Lazić, Howard Slater, Paul Abbott, Zoran Pantelić, Stevan Kovacs Tickmayer

Prevod knjige sa engleskog na srpsko-hrvatski jezik je realizovao Ozren Lazić, a izdavač je kuda.org.

Iz prevoda knjige: „… u svakodnevnom govoru pojam 'popularno' je, šta god on značio, uvek suprotstavljen pojmu 'klasično' ili 'umetničko', što, istorijski gledano, izražava klasnu razliku. Ipak, u ovoj drugoj, 'progresivnoj' formi, nalazimo 'popularnu' muziku koja u velikoj meri sadrži značajne kvalitete karakteristične za umetničku i klasičnu muziku. Njeni društveni pogledi, način njenog nastanka i distribucije, njeni proizvodni odnosi mogu biti suštinski drugačiji, ali mnogi formalni elementi i naročito nivoi diskursa su suštinski isti. Od sve muzike koja se može nazvati popularnom, mislim da ove predstavljaju najznačajnije prelazne forme i nagoveštavaju nadolazeće promene. Takođe, one najjasnije upućuju na duboko i radikalno stremljenje (unutar industrijskog društva kao celine) ka izvornoj besklasnosti. Pod ovim mislim na kraj privilegija, nejednakosti i eksploatacije.“ (Iz eseja „Šta je popularna muzika?“, Chris Cutler)

Knjigu u pdf formatu možete preuzeti iz priloga ovoj stranici.

Knjiga sadrži eseje pod sledećim naslovima:

Šta je popularna muzika?

Nužnost i izbor u muzičkim formama – O muzičkim i tehničkim sredstvima i političkim potrebama

Sun Ra Intergalactic Search Arkestra

The Residents

Phil Ochs i Elvis Presley

Progresivna muzika u UK

Progresivna“ muzika, „progresivna“ politika?

Chris Cutler je perkusionista, kompozitor, tekstopisac i teoretičar na polju muzike. Od mnogobrojnih angažmana najpoznatiji su oni sa avant rok grupom Henry Cow, kao i sa Art Bears, News From Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, P53, The Science Group, Pere Ubu... Baveći se muzikom preko četiri decenije, Cutler se može čuti na preko stotinu muzičkih izdanja. Od mnogobrojnih saradnji mogu se istaći one sa John Rose, Fred Frith, Zeena Parkins, Iancu Dumitrescu, Peter Blegvad i Stevan Kovač Tickmayer, itd. Takođe, Cutler vodi i nezavisnu etiketu Recommended Records. Zajedno sa saradnicima iz Henry Cow je inicirao pokret Rock in Oposition kroz koji se artikulisao zahtev za otpor naspram muzičkih industrija zarad promovisanja rada marginalizovanih muzičkih kolektiva čija muzika nije ulazila u radar komercijalnih muzičkih kompanija jer se bazirala na eksperimentisanju i improvizaciji. Na polju teorije muzike se bavi avangardom, popularnom muzikom, tehnologijom, improvizacijom, problemom korišćenja tuđe muzike pri komponovanju, itd. Autor je knjige File Under Popular (1983.), zbirke teorijskih i kritičkih tekstova o muzici iz perspektive umetnika. Od 2012. relizuje radio predavanja Probes u okviru kojih razmatra istoriju muzike iz perspektive razvoja muzičke produkcije kroz web radio program MACBA Muzeja iz Barselone.

http://www.rermegacorp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBHBF4di8Sk
RWM - Radio Web MACBA: http://rwm.macba.cat/en/curatorial/probes1_chris_cutler_/capsula
......

Podaci o prevodu i izdanju knjige:

Naslov: Pod oznakom popularno

Autor: Chris Cutler

Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Braće Mogin 2, po box 22, 21113 Novi Sad

www.kuda.org

Godina izdanja: 2016.

Prevod sa engleskog jezika: Ozren Lazić, kuda.org

Korektura & lektura: kuda.org, GKP

Grafičko oblikovanje: kuda.org & Sputnjik

Ilustracije: Dirk Vallons

Štampa: Daniel print, Novi Sad

Tiraž: 500

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

ISBN 978-86-88567-19-0

Publikacija je objavljena u okviru projekta „Proširena estetska edukacija”, koji se realizuje u saradnji kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette i Kulturtregerom/Booksom iz Zagreba.

Projekat je podržan kroz program Kreativna Evropa (2014-2020) Evropske komisije, uključujući podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Evropske kulturne fondacije Amsterdam – BAC program, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Grada Novog Sada.

Ova publikacija ukazuje samo na stavove autora i Evropska komisija ne može da bude odgovorna za bilo kakvu dalju upotrebu koja može da proizađe iz informacija objavljenih u ovoj publikaciji.

--

Projekat "Proširena estetska edukacija" su podržali: