Festival u opoziciji: Odnos kompozicije i improvizacije u muzici Ernö Királya, Stevan Kovacs Tickmayer

Stevan Kovacs Tickmayer
Summary: 

Festival u opoziciji: Odnos kompozicije i improvizacije u muzici Ernö Királya, Stevan Kovacs Tickmayer

"Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije"
OUR 'Accompanyings'
26 – 29. oktobar 2016.
Mesto: Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
Organizacija: kuda.org

Odnos kompozicije i improvizacije u muzici Ernö Királya – između tradicije i avangarde

> prezentacija, Stevan Kovacs Tickmayer, Orlean

--

Festival u opoziciji se realizuje u okviru šireg projekta „Proširena estetska edukacija“, na kojem sarađuju Multimedijalni institut (HR), Kontrapunkt (MK), Kulturtreger/Booksa (HR), Berliner Gazette (DE) i kuda.org (RS). Projekat su podržali: