Dizalica – inicijativa za rekonstrukciju kulture i društva, 2004.

www.dizalica.org

Inicijativa za rekonstrukciju kulture i društva DIZALICA je asocijacija organizacija, grupa i pojedinaca okupljenih sa ciljem da upozore na zabrinjavajuće pojave nacionalizma, klerikalizma, ksenofobije, populizma i fašizma u našem društvu

DIZALICA se zalaže za odbranu prava na različitost i individualizam

DIZALICA će uticati na podizanje nivoa političke, kulturne i društvene kritičke svesti

DIZALICA otvara mogućnosti za konstruktivan dijalog u gradu i regionu

Pokretači inicijative za rekonstrukciju kulture i društva DIZALICA deluju dugi niz godina na polju kulture i medija koja treba da okupi i uključi širok krug organizacija, grupa i pojedinaca. Pokretači su pored ostalih: urbaNS, kuda.org, Kino klub NS,Vojvođanka, Asocijacija Apsolutno, Kitchen & Good Wolf, Branislav Babić – Kebra, Zoran Pantelić, Dragan Matić, Relja Dražić, Jovan Milinov - Toba, Aleksandar Davić, Siniša Bokan, Branka Parlić, Slobodan Tišma, Čeda Drča, Silvija Dražić, itd.