Digitazed Bodies, Virtual Spectacles / Crossing Over, Nina Czegledy (2002)

Biography: 

Nina Czegledy, medijska umetnica, kustos i pisac. Svoje tekstove o umetnosti novih medija u Istočnoj Evropi je objavljivala širom sveta, koordinirala je razmenu programa između Severne Amerike i Evrope. U proteklih deset godina organizovala je preko dvadeset internacionalnih programa vezanih za nove medije, video i umetnost, kao i putujuće izložbe koje su prezentovane u 28 zemalja na različitim festivalima. Član je internacionalnih odbora festivala, simpozijuma i produkcijskih kuća - ISEA (Inter-society for the electronic arts, Holandija); Images festival (festival nezavisnog filma i videa); Interaccess Electronic Media Arts Centre, Kanada; i Charles st. Video, Kanada.

Nina Czegledy, Toronto/Budimpešta
Summary: 

Nina Czegledy je govorila o digitalnoj umetnosti kao specifičnom jeziku i mediju koji zahteva od umetnika da menja svoj pristup i širi svoje vidike. Kao ključnu reč, Nina izdvaja konvergenciju, odnosno približavanje različitih disciplina u procesu rada. Razvojem digitalne kulture javljaju se i poteškoće, nedostatak vokabulara, novi vidovi produkcije umetničkih radova, struktura umetničkih projekata, pitanje autorstva, itd. Predstavila je dva projekta: Digitazed Bodies, Virtual Spectacles je interdisciplinarni projekat koji istražuje kako tehnologija utiče na percepciju naših tela. Projekat istražuje refleksiju ovog fenomena u umetnosti, nauci i popularnoj kulturi kroz seriju online dešavanja kao i izložbi, performansa, video programa i javnih predavanja u Torontu (2000), Budimpešti, (2001) i Sloveniji (2001). www.digibodies.c3.hu Crossing Over [CO] je projekat koji je nastao u saradnji sa Iliyanom Nedkovom i uspostavljen je kao alternativni okvir za istočne Evropljane da razviju, produciraju i prezentiraju eksperimentalne video radove. http://www.ljudmila.org/co