Nova publikacija u izdanju kuda.org na engleskom jeziku: Dekolonijalnost u Istočnoj Evropi: Leksikon za reorijentaciju

Dekolonijalnost u Istočnoj Evropi: Leksikon za reorijentaciju
nova publikacija u izdanju kuda.org na engleskom jeziku

 

Razumevanje dekolonijalnih trajektorija Istočne Evrope težak je zadatak: potrebno je razmatrati složene globalne, transnacionalne, transregionalne i lokalne kolonijalne procese. Na terenu dekolonizacije u Istočnoj Evropi suštinski se sukobljavaju suprotstavljene vizije o dodeljenim ulogama: ko je kolonizator, šta je (post-)kolonija i kojim političkim projektima pripadaju ove vizije? I kao poluperiferija kapitalističkog svetskog sistema sa aspiracijama ka evropskoj civilizaciji i njenom rasnom ustrojstvu, Istočna Evropa zadobija svoj istovremeni status kolonizatora i kolonije. Kako se kretati kroz ovaj prostor koji ispunjavaju brojni suprotstavljeni narativi i mitovi? Autori u ovoj publikaciji nude različite poglede na navigaciju Istočnom Evropom, promišljajući ukrštene interpretacije kolonijalnosti i imperijalizma, kao i njihove efekte na anti-kolonijalne, dekolonijalne borbe i oblike savremene solidarnosti i života uopšte.

Publikacija nema pretenzije na proizvodnju univerzalizujućeg i sveobuhvatnog znanja; njen cilj je da kreira prostor za neophodne i urgentne razgovore o dekolonijalnosti u Istočnoj Evropi koji će se nastaviti u tomovima publikacije koji slede. 

Autori: Ana Vilenica, Ana Sladojević, Piro Rexhepi, Čarna Brković, Ovidiu Țichindeleanu, Manuela Boatcă, Zhivka Valiavicharska, Bojana Videkanić, Veda Popovici, Ivana Pražić, Danijela Majstorović, Jelena Savić, Emina Bužinkić, Łukasz Stanek, Erin McElroy, Zoltán Ginelli, Olivera Jokić.

Publikacija je nastala kao rezultat četiri realizovana vebinara Leksikon dekolonijalnosti u istočnoj Evropi: Kako dekolonizovati umetničku organizaciju? tokom 2022. godine u okviru dugoročnog istraživačkog projekta Umetnička organizacija koji je pokrenuo kuda.org 2017.

Publikaciju možete besplatno preuzeti na ovom linku.

 

Dekolonijalnost u Istočnoj Evropi: Leksikon za reorijentaciju
Prvo izdanje
Urednica: Ana Vilenica
Saradnici urednice: Olivera Jokić i Zoltan Gineli
Lektura: Olivera Jokić
Grafički dizajn i ilustracije: Marina Milanović
Papir: Minhen
Fontovi: Public Sans / fonts.google.com
METAFONT / Autorska prava © 2012–2023 od Metaflop.
 

Izdavač: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
http://kuda.org/
Novi Sad 2023. godine

ISBN-978-86-88567-38-1
COBISS.SR−ID 111865865

Ova knjiga je objavljena pod copileft licencom.
Centar_kuda.org podstiče korišćenje svojih sadržaja u svrhe koje su nekomercijalne, kritičke ili remete kapitalističke imovinsko-pravne odnose. Obavezno označite urednika, autora/umetnika i kuda.org kao originalne izdavače.

 

Publikacija je objavljena u okviru projekta Umetnička organizacija, Leksikon dekolonijalnosti u istočnoj Evropi koji podržavaju Fondacija za umetničke inicijative FfAI, Gradska uprava za kulturu Novog Sada, Međunarodni humanitarni fond za organizacije u kulturi i obrazovanju 2021 Saveznog ministarstva inostranih poslova Nemačke, Goethe-Institut i drugi partneri: www.goethe.de/relieffund.