Podcast LOST & FoUND

Podcast serija LOST & FoUND je nastala kao nadogradnja i proširena refleksija na započeto istraživanje i objavljivanje Lost&Found edicije u produkciji kuda.org.

Kroz intervjue, razgovore i analize konteksta realizovana je serija dijaloga sa ciljem da se povežu pogledi protagonista iz 80-ih godina i savremenih umetnika u polju improvizacije i umetničkog ekperimenta. Fokus razgovora je usmeren na pitanje autorstva, zajedničkog procesa stvaranja, uslova rada, infrastrukture i pozicije kreativnog stvaralaštva u odnosu na komercijalizaciju kulture.

Serija podkasta LOST & FoUND je realizovana u specifičnim celinama kroz koje se omogućava uvid u vremenski i društveni kontekst: atmosfera & prilike 80-ih, studija slučaja ispod radara 90-ih, iz tehnološke paradigme novog milenijuma, improvizacija i imaginacija, itd. U realizaciji podcasta u razgovoru učestvuju protagonisti-muzičari iz 80-ih članovi sastava Ritual Nova, Abacus, Cirko della Primavera, muzikolozi, teoretičari, novinari, hroničari, uključujući sastave i umetnike koji i danas stvaraju kao što su Pneumatik trio, Dichonomy engine, MRT, Yvith, itd.

Serija podcasta LOST & FoUND omogućava uvid u poetike zasnovane na neposrednosti i interaktivnosti, grupnom stvaralačkom procesu, igri i eksperimentu. Posvećena je privremenim zonama grupnosti i improvizacionoj praksi koja nastaje u zvuku, sa zvukom i oko zvuka.

 

LOST & FoUND je deo produkcije kuda.org, čiji dugogodišnji istraživački program Trajni čas umetnosti istražuje lokalne umetničke prakse, ističući potrebu za umetničkim eksperimentom. Prvobitno je pokrenuta produkcija LOST & FoUND kolekcije audio izdanja retkih i do sada neobjavljenih snimaka muzičkih sesija koje su nastajale tokom 80ih godina u Novom Sadu. Ove izostavljene scene novosadske scene čine jedinstven stvaralački opus inspirisan konceptima umetnosti i eksperimenta, sa elementima džeza, improvizacije, art rocka, savremene muzike, muzičkog teatra, performansa, poezije, ambijenta.

Iz te potrebe je nastala ova serija podcasta sa ciljem da kroz razgovor protagonista različitih generacija osvrnu na kontekst, uslove, motive i metode stvaranja.

 

EP1 atmosfera & prilike 80-ih
razgovaraju: Boris Kovač, Nemanja Sovtić, Aleksandar Carić, Zoran Pantelić, Daniel More, Dunja Crnjanski, Zsolt Polgar, Mihajlo Obrenov, Borka Stojić, Žarko Sebić

 

EP2 studija slučaja ispod radara 90-ih
razgovaraju: Vladimir i Aleksej Ivančev, Nebojša Vukašinović, Gavra Dražić, Zoran Pantelić, Daniel More, Mihajlo Obrenov, Zsolt Polgar

 

EP3 dva slučaja iz paradigme novog milenijuma
razgovaraju: Mihajlo Obrenov, Dražen Đorđević, Aleksandar Carić, Zoran Pantelić, Zsolt Polgar, Norbert Győri, Marina Džukljev

 

EP4 generacija
razgovaraju: Iva Niculović, Stribor Bihorac, Bojan Ožegović, Nemanja Sovtić, Zoran Pantelić, Mihajlo Obrenov, Zsolt Polgar, Jovan Milinov

 

Urednici podcasta: Mihajlo Obrenov i kuda.org
Produkcioni tim: Mihajlo Obrenov, Minja Smajić i kuda.org

Produkcija: kuda.org, 2022

LOST & FoUND podcast je realizovan uz podršku Međunarodnog fonda za pomoć (the International Relief Fund) organizacijama u kulturi i obrazovanju 2021. Nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, Goethe-Instituta i drugih: www.goethe.de/hilfsfonds