Humanitarna razmena darova “SVETLO ZA ŽIVOT”, subota 16. oktobar 2021. od 14 do 17 časova, obeležavanje 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Humanitarna razmena darova “SVETLO ZA ŽIVOT”

obeležavanje 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

 

 

Osvetli nekome dan - daruj hranu gladnima i odaberi lampu.

Donesi "gotova jela" (konzervirana) u zamenu za korišćenu stonu lampu iz jedinstvene, donirane kolekcije.

 

Subota 16. oktobar 2021. od 14 do 17 časova

Detelinara, Braće Mogin 2, na platou ispred pošte 21113 I Centra_kuda.org.

Broj lampi je ograničen.

Čekamo vas!
Grupa Budi jedan i Centar_kuda.org u saradnji sa Obrok za porodicu 3M.

 

***

Zvanične brojke govore da je u Srbiji 500.000 ljudi siromašno. To su naši gladni sugrađani. To su ljudi koji nemaju dovoljno prihoda da zadovolje osnovne životne potrebe, ne mogu da se zaposle, nemaju odgovarajuće stambene uslove i adekvatan pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim, obrazovnim i komunalnim uslugama. Ljudi, čiji život ni ne dodiruju ljudska i građanska prava.

Pokrajinski ombudsman dr Zoran Pavlović, uoči prošlogodišnjeg (2020.) Dana borbe protiv siromaštva, upozorio je: "U našoj zеmlji oko 250 hiljada građana koristi novčanu socijalnu pomoć, oko pola miliona stanovnika, prеma izvеštaju Tima za socijalno uključivanjе i smanjеnjе siromaštva Vladе Rеpublikе Srbijе, nijе u stanju da zadovolji osnovnе еgzistеncijalnе potrеbе, dok čеtvrtina stanovništva živi u riziku od siromaštva. Subjеktivni osеćaj siromaštva jе još vеći" Uvereni da su sve žalosti manje, kad čovek nije gladan, našim skromnim umećem i snagom, a velikom odlučnošću i voljom pokušavamo da bar za mrvicu ublažimo žalosti naših bližnjih. Pozivamo građane da budu solidarni, da osvetle dan sugrađanima koji žive ispod granice siromaštva, daruju im hranu, a za uzvrat odaberu stonu lampu, koja će krasiti njihov dom. Konzervirana hrana, „gotova jela“ (tri ili pet komada) moći će da se zameni za korišćenu stonu lampu (broj lampi je ograničen) iz jedinstvene, donirane kolekcije. Lampe su iz zbirke, lane u Zrenjaninu preminulog Slobodana Berdovića Boba, dugogodišnjeg člana legendarne postave Dubrovačkih trubadura.

Prikupljenu konzerviranu hranu organizatori akcije će, u ime darodavaca, predati Dnevnoj stanici za beskućnike i porodicama o kojima se brine organizacija Obrok za porodicu 3M.