VIDEO DOKUMENT: RADIONICA SA SREDNJOM ŠKOLOM ZA DIZAJN BOGDAN ŠUPUT I MINIPOGONOM

VIDEO DOKUMENT: RADIONICA SA SREDNJOM ŠKOLOM ZA DIZAJN BOGDAN ŠUPUT I MINIPOGONOM

oktobar/novembar, 2020

Program Tehnologije umetničkog stvaralaštva

Saradnja Centra_kuda.org i SŠD Bogdan Šuput Novi Sad

 

 

Saradnja Srednje škole za dizajn Bogdan Šuput i Udruženja građana kuda.org na Detelinari započeta je serijome edukativnih radionica 2020. godine. Saradnja obuhvata sprovođenje edukativno-radioičarskih blok nastava sa učenicima kroz dovođenje domaćih i stranih predavača i deo je programa Tehnologije umetničkog stvaralaštva. Program je zamišljen kao rad na uvodu u tehnološke prostore i procese stvaranja, saradnje i društvenosti, sa ciljem da se obuče srednjoškolci, tj. budući mladi stvaraoci, za kreativni rad u domenu savremenih tehnologija kroz metode i principe zajedničkog stvaranja, učenja i dijaloga. Program  se bazira na problemskom učenju, putem kojeg se kroz istraživanje, grupne analitičke i kritičke aktivnosti, kolaborativni rad i produkciju dolazi do teorijskog i praktičnog znanja o kreativnom korišćenju savremenih tehnologija. Učenici tokom programa dobijaju uvid u celokupan proces izvođenja stvaralačkog koncepta i praktičnog rada, od namere i razvoja ideje, preko sagledavanja moguće primene i opravdanosti u polju kulture, umetnosti, ekonomije i društvenog konteksta, sve do potpune realizacije i prezentacije sopstvenog rada. 

Ideja se oslanja na proširenu edukaciju sa akcentom na eksperiment, istraživanje i kolektivni proces rada, koji se razvija kao nadogradnja osnovnom programimu obrazovanja. Ovakav postupak se nadovezuje na važeću preporuku Ministarstva obrazovanja, koji omogućava školama i gimnazijama da sa drugim oblicima rada nadograde sadržaje koji doprinose obogaćenju nastavnog programa.

Cilj je da se kroz ohrabrivanje mladih ljudi da aktivno učestvuju u društvu kroz aktivnu participaciju u kulturi i društvu stvaraju nove društvene vrednosti. Informisanje mladih je od presudnog značaja za njihov aktivizam i  ključ za participaciju mladih u izgradnji demokratskog društva. Sa druge strane mali broj mladih je informisan o svojim pravima, mogućnostima, vidovima participacije i aktivnom uključivanju u društvu, i mogućnostima preuzimanja odgovornosti za budućnost zajednice.

Iskustvo, kontakti, resursi i arhiva kuda.org se stavlja na raspolaganje učenicima I nastavnicima kao prošireno sredstvo edukacije, čime se otvara novo polje za lični razvoj i usavršavanje. Takođe i dvodecenijska praksa Centra_kuda.org u internacionalnim umetničkim projektima i promocijama, mrežom saradnicima, kustosima, umetnicima, teoretičarima, itd. omogućava posredno povezivanje i proširivanje aktivnosti Škole i učenika.

Ovo ujedno omogućava povezivanje civilnog sektora i formalnog sistema obrazovanja, razmenu iskustva , širenje polja obrazovanja sa neformalnim oblicima edukacije, i različitim nivoima saradnje sa domaćim I internacionalnim umetnicima što može dovesti do rađanja i realizacije nekih novih, svežih ideja I vrednosti.

Razvoj intersektorske saradnje obrazovnih institucija sa naučnim, kulturnim, sportskim i drugim ustanovama se u ovom slučaju odvija kroz saradnju srednje škole za dizajn Bogdan Šuput i organizacija civilnog društva: Udruženja građana kuda.org iz Novog Sada i Udruženja MINIPOGON iz Beograda.