VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 08.07.2020. 

 

Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva

Govornici: Kesi Tornton (USA/CA) i Tomislav Medak (HR/UK)

Moderacija: Ana Vilenica Darija Medić

 

Linkovi i reference koje su pokrenute u chat raspravi:

debtcollective.org

Pravo na grad https://pravonagrad.org/english/

MAMA Zagreb https://www.mi2.hr/en/

Video intervju sa mi2 https://www.kuda.org/sr/umetni-ka-organizacija-razgovor-sa-lanovima-multimedijalnog-instituta-mi2-tomislav-medak-i-petar

https://memoryoftheworld.org

https://pirate.care/

https://syllabus.pirate.care

Deljeni google doc. za niz resursa oko stvaranja duga i organizovanja krize https://docs.google.com/document/d/1vuo3WWqPZSz1YrJT4yDD47wNqMFNgfl4_Z_sTcRZPkI/edit?usp=sharing

Zbirka teksta o autonomiji zdravlja kroz samoorganizovane klinike u Grčkoj https://www.commonnotions.org/carenotes

The Hologram projekat http://thehologram.xyz

Teatro Oficina iz Sao Paola koji koristite ritual kao uobičajenu i redovnu praksu da biste bili više povezani i vezani za ostale učesnike u projektu i za razvijanje osetljivosti i emocija, uz inspiraciju iz  Anthropophagic Manifesto, koju je napisao 1928. godine Osvald de Andrade

 

Serija razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti prostor je za razgovor o samo-organizovanim umetničkim grupama, ad-hoc i mitsko-realnim kolektivima, kao i o infrastrukturama za kolektivnu proizvodnju znanja i borbu za zajednička dobra. Seriju čine tri razgovora koja će se baviti političkom ekonomijom umetničkih kolektiva, društveno-političkim angažmanom umetničkih grupa, kao i imaginacijama o anti-sistemskim kolektivnim praksama u periodu od pre Drugog svetskog rata, tokom socijalističkog eksperimenta u Jugoslaviji, kao i u anti-Jugoslovenskom periodu 1990ih, pa sve to danas.

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti se realizuju u okviru projekta kuda.org Umetnička organizacija. U pitanju je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji se bavi analizom umetničkog (samo)organizovanja u (post)jugoslovenskoj regiji. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan mejnstrima. Projekat pokriva široko istorijsko polje od nadrealizma 1930ih godina, pa sve do danas. Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad nastavlja se i tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula meseca paralelno sa serijom razgovora Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti sastajaće se kolaborativna istraživačka radna grupa koja će putem online sesija analizirati i preispitivati materijale nastale u istraživačkoj fazi kroz program Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama. Projekat otvara prostor za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format predstojećih događaja i sesija je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19 i predstavlja svojevrstan izazov za sve koji su uključeni u ovaj proces.