O kuda.read izdavačkom projektu

kuda.read je izdavački projekat Centra_kuda.org pokrenuta 2004. godine i posvećena je istraživanju: kritičkog pristupa kulturi novih medija i tehnologija, novih odnosa u kulturi, savremenoj umetničkoj praksi i teoriji, kao i politici, aktivizmu i filozofiji. Do sada je u ediciji kuda.read objavljeno preko 20 izdanja, od kojih je većina objavljena dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku.

Do 2011. godine, izdavački poduhvati kuda.org su se realizuju u saradnji sa izdavačkom kućom Futura publikacije, Novi Sad, Revolver, Frankfurt i Autonomedia, Njujork. Od 2012. godine kuda.org postaje samostalan izdavač i izdavački projekat razvija i uređuje sa saradničkom organizacijom - Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad.

Sve knjige koje je kuda.org do sada objavio mogu da se pronađu u Centru_kuda.org i besplatno da se preuzmu sa linkova naznačenih na stranici koja daje siže svake knjige.